De Heerdstee: een school met een warm hart voor cultuur

Interview met juf Janny Weender

De Heerdstee is een Christelijke Basisschool en is gevestigd aan de Bentismaheerd, naast het gezondheidscentrum en grenzend aan kerkelijk centrum De Bron. De school is een Daltonschool. Bij Daltononderwijs leren kinderen zelfstandig beslissingen te nemen, daarvoor verantwoordelijkheid te dragen en samenwerking te zoeken om een beter resultaat te krijgen en elkaar beter te leren kennen.
Door de nadruk op zelfstandigheid is het mogelijk extra aandacht te besteden aan kinderen die dit nodig hebben omdat ze minder of juist meer aankunnen.
Janny Weender is interne begeleider voor de groepen een t/m vier en heeft, samen met Hanneke Rogus, groep vijf onder haar hoede. Daarnaast is zij cultuurcoördinator van de school.

Janny, hoelang ben je al verbonden aan De Heerdstee?
Vanaf de start op 14 april 1980. Die dag opende de school, een noodgebouw aan de Framaheerd, voor het eerst de deuren. De school had toen ruim twintig leerlingen. De toenmalige directeur, Jaap van der Heide, en ik waren de enige leerkrachten. Twee jaar later is de school verhuisd naar de Bentismaheerd en groeide het aantal leerlingen naar ongeveer 230 op dit moment. Het aantal medewerkers groeide natuurlijk mee.

Wat houdt de functie van cultuurcoördinator in?

De Heerdstee besteedt veel aandacht aan cultuur. Naast lessen voor beeldende vorming, drama en muziek is er aandacht voor dans, literaire vorming, media-educatie en cultureel erfgoed. De lessen bestaan uit een leergedeelte en vervolgens een praktijkgedeelte. Bijvoorbeeld bij muziek hebben groep drie en vier elke week muziekles en vanaf groep vijf gaan leerlingen actief aan de gang met muziekinstrumenten die op school aanwezig zijn. Dat zijn saxofoon, trompet, dwarsfluit en blokfluit. Docenten van de muziekschool geven die lessen.
Dat moet allemaal wel goed gecoördineerd worden en die taak heb ik. Sinds een jaar of acht ben ik bovenschools cultuurcoördinator van zes scholen in de wijk die een eigen coördinator hebben. De visie daarbij is om gemeenschappelijke projecten te doen.
De school maakt deel uit van de Vensterwijk Beijum en deze organiseert binnen en buiten de school activiteiten op het gebied van sport, cultuur en educatie. De bibliotheek is ook een belangrijke samenwerkingspartner. Ik ben veel op pad om contacten te leggen en te onderhouden en om van alles te regelen.

Wat is je betrokkenheid bij de uitgave van het boek over de geschiedenis van Beijum?
Ik zit in een werkgroep die zich bezighoudt met de totstandkoming van het boek, dat in mei van dit jaar uitkomt. Ik zit daarin als vertegenwoordiger van alle scholen uit de Vensterwijk, omdat het boek ook geschikt moet zijn voor gebruik in het onderwijs vanaf groep zeven. Om dat boek heen zijn digitale lesbrieven en 3D filmmateriaal ontwikkeld onder supervisie van illustrator Jouke Nijman. Met dat materiaal kan de geschiedenis van de eigen wijk op een prachtige manier voor de leerlingen aanschouwelijk worden gemaakt. En in Beijum is de geschiedenis op veel plekken zichtbaar. Vanuit de lessen over de geschiedenis van je eigen wijk kan de geschiedenis gemakkelijker groter getrokken worden naar de vaderlandse en wereldgeschiedenis.

Dinsdag 6 maart heeft de school meegedaan aan de landelijke protesten tegen de bezuinigingsplannen voor het onderwijs. De school is zelfs helemaal dichtgegaan. Waarom?
Wij hebben over de bezuinigingsplannen vergaderd en werkelijk iedereen op school, wel of geen lid van de vakbond, sprak zich uit voor staking. Wij hebben samen met De Beijumkorf en twee andere scholen uit de stad een bus gehuurd en zijn naar de Arena gegaan in Amsterdam, waar maar liefst 50.000 mensen aanwezig waren. Het doel van de staking was om te protesteren tegen een bezuinigingsplan waarbij vooral onderwijs aan kwetsbare kinderen in de verdrukking komt.

Er is nu een onderwijskundig concept bedacht waarbij één grote pot geld wordt gereserveerd voor prestatiebeloningen. Onze wens is dat het geld bestemd is voor passend onderwijs en niet voor prestatiebeloning. Het is toch prachtig dat je op één school een visie hebt waarbij je onderwijs kan bieden aan kinderen met een IQ van 70 tot 160 en kinderen met een handicap. Dat vergroot de integratie. De staking ging dus beslist niet om meer salaris, maar om behoud van de kwaliteit van het onderwijs. Maar helaas heeft de actiedag niets opgeleverd, want diezelfde avond waren de plannen al aangenomen.

Doe je in je vrije tijd ook aan cultuur?
Jazeker, ik ben muziekliefhebber en bezoek regelmatig muziekconcerten. Het afgelopen jaar ben ik naar Grinderman, Triggerfinger en Faithless geweest. Verder draai ik graag langspeelplaten op mijn nieuwe platenspeler. Ik vind het geluid van een langspeelplaat beter dan die van een cd. En platenhoezen zijn natuurlijk veel mooier dan die kleine cd-boekjes. Mijn laatste aanschaf is El Camino van The Black Keys en een lp van de Groningse groep Sexton Creeps heb ik van vrienden gekregen. Andere hobby’s zijn schaatsen, lezen, motorrijden en veel cultuur opsnuiven in theater en museum.

Menno Fritsma (tekst) en Bart Luurtsema (foto)

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.