De Gemeente bezuinigt: Wat betekent dat voor Beijum?

Eind mei gaf het College van B&W aan dat er in de komende jaren forse bezuinigingen nodig zijn. Op woensdag 19 juni vergaderde de gemeenteraad over de diverse voorstellen. Wat betekenen die bezuinigingen voor Beijum?

Welzijn, Sport en Cultuur.

Alle instellingen in deze drie sectoren die jaarlijks meer dan tienduizend euro aan subsidie ontvangen, moeten m.i.v. volgend jaar 10% bezuinigen, is een voorstel van B&W. Dat moet zo bijna 3,3 miljoen opleveren. Welzijn moet daarvan bijna tweederde (2,1 miljoen) opbrengen, cultuur iets boven de 1 miljoen, sport veel minder, nog geen ton. Dat gaan we in Beijum zeker merken.

Bij de 4 Beijumse organisaties die op die lijst staan, maar zeker ook bij de grote klappen die een aantal stedelijke organisaties krijgen. Hoe die hun bezuiniging precies opvangen is niet duidelijk, al heeft Biblionet laten weten dat hun bezuiniging wel eens ten koste gaat van 3 bibliotheekfilialen. Is Beijum één van die drie?

Nieuw Lokaal Akkoord.

De geldpot voor de 14 wijkteams in de stad inzake het Nieuw Lokaal Akkoord worden gelijkelijk gevuld door gemeente en de woningcorporaties, elk 5,5 miljoen over 4 jaar (2011 t/m 2014). De gemeente wil voor de beide laatste jaren (dus ook in 2013 al) haar bijdrage met 10% verlagen, in totaal 225.000 euro. Hoe dit over alle teams verdeeld wordt? Bij evenredigheid levert Beijum 22.500 in. Omdat ook de corporaties krap bij kas zitten, kunnen die op deze manier ook eenzelfde bedrag ‘terugnemen’. In dat geval kan dat voor Beijum € 45.000 betekenen.

Onderhoud en beheer.

Het beheer van de openbare ruimte moet aan een zogenaamde BORG-norm voldoen. Voor de hele stad wordt de normen verlaagd; in de binnenstad, het Noorderplantsoen en de ‘hoofdstructuur’ van hoog naar basis, in de rest van de stad naar laag. Deze bezuiniging moet bijna een miljoen per jaar opleveren. Zaken worden dus minder snel hersteld, er mag meer vuil op straat liggen, en dergelijke. Met ons vele groen zullen we dat in Beijum zeker merken.

Welke instellingen en organisaties vallen onder die bezuinigingen?

Beijumer organisaties

Vier kleinere organisaties die hun ‘thuisbasis’ in Beijum hebben vallen onder dit voorstel en moeten ook 10% van hun subsidie inleveren. Het gaat om:

De Buurtcentra           € 5.251

Het Trefpunt               € 4.539

De BOB                      € 2.020

St. MAF                      € 1.500

Op ons verzoek wat dit hen betekent, hebben alleen de BOB en MAF gereageerd. Zie voor hun reacties bijgaand kader.

Stedelijke welzijnsinstellingen

Tweederde van die bezuiniging (meer dan 2 miljoen) gelden welzijnsinstellingen. Het gaat om veel kleinere organisaties, waaronder alle bewonersorganisaties en buurtcentra maar ook Vrouwencentrum Jasmijn bijvoorbeeld.

Ook grote organisaties moeten fors inleveren. Het COP (€ 80.000), Humanitas (€ 78.000), MJD (€ 730.000), de SKSG (€ 54.000), Stiel (€ 120.000) en Werkpro (€ 205.000) om de bekendste maar te noemen. Hoe die deze korting op hun budget precies gaan doorberekenen, is niet bekend, maar bij al deze instellingen zijn personeel en gebouwen verreweg de grootste posten op de begroting. Verdwijnt er een peuterspeelzaal uit Beijum? Minder opbouwwerk meer in onze wijk? Minder beheer in de buurtcentra? Minder maatschappelijk werk? Of vallen juist in andere wijken de grootste klappen?

Kunst en Cultuur

Van de ruim 1 miljoen die deze sector moet ophoesten, komt meer dan de helft op rekening van de Bibliotheken (bijna 6 ton). Op de hoorzitting die de gemeente organiseerde werd door Biblionet (de overkoepelende organisatie) gesteld dat dit ten koste gaat van drie filialen in de stad. Dat zou heel goed kunnen inhouden dat òf Beijum òf Lewenborg straks geen bieb meer heeft.

Ook cultuur- en kunstinstellingen als Oude Groninger Kerken, het Scheepvaartmuseum, het Jonge Hartenfestival, Simplon en dergelijke vallen onder deze bezuiniging van 10%.

Sport.

Allerlei sportverenigingen waar ook Beijumers lid van zijn, vallen onder hetzelfde voorstel. Dan gaat het om clubs als GVAV-Rapiditas, Lycurgus, Celeritas/Donar, FC Lewenborg en de Watervrienden om er maar een paar te noemen. Zij moeten samen iets minder dan een ton inleveren, maar bij elk van die verenigingen zal het moeilijk worden om geen contributieverhoging door te voeren.

NB. Het hele pakket aan voorstellen (inclusief alle bijlagen 200 pagina’s) is te vinden op:

http://groningen.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=608678/Voorjaarsbrief.pdf

De hoofdlijnen van de besluiten en de moties staan op : http://gemeente.groningen.nl/gemeenteraad/raad-wil-onderzoek-naar-maatschappelijke-effecten-bezuinigingen

Gaan die bezuinigingen door?

Het gaat bij veel voorstellen om zaken die in 2014 moeten ingaan. Formeel beslist de gemeenteraad daarover in het najaar, bij het vaststellen van de begroting voor dat jaar. Dat geldt in ieder geval voor de voorstellen voor de bezuiniging met 10%.De gemeenteraad nam een motie aan van PvdA en VVD waarin instellingen de kans krijgen op een ‘right to challenge’, zoals die twee partijen dat noemden. ‘Binnen sectoren mogen instellingen die getroffen worden met een budgetneutraal alternatief komen’. De totale bezuiniging van bijna 3,3 miljoen moet dus wel gehaald worden.

Commentaar redactie Beijumkrant

We snappen niet wat de meerwaarde van deze motie is. Als per sector het totale bedrag gehaald moet worden, heeft onderling overleg naar ons idee alleen zin als een instelling zegt dat er bij hen wel meer dan 10% bezuinigd kan worden. Alleen dan kan toch een ander daarvan profiteren? Maar welke instelling gaat dat doen?

Samenwerking om bepaalde zaken samen te doen (automatisering en  personeelsbeleid bijvoorbeeld) kan kosten besparen. Maar dat kan toch ook gewoon als ieder 10% moet inleveren? Daar is toch geen motie voor nodig? De motie klinkt misschien wel sympathiek, maar welke ‘challenge’ biedt de motie eigenlijk?

Gevolgen lager BORG-niveau

Bij de kwaliteit van het onderhoud wordt gekeken naar zaken als:

  • de verharding (rijweg, fietspad, trottoir)
  • de groenvoorziening (bomen, gazon, beplanting)
  • het meubilair (speelvoorzieningen, verlichting, straat- en parkmeubilair, verkeersborden)
  • de oevers (kades en randbescherming waterpartijen)
  • de netheid (onkruid tussen de stenen of naast het asfalt, zwerfvuil, drijfvuil, graffiti en hondenpoep)

Als het BORG-niveau wordt verlaagd, betekent dit dat de gemeente veel meer vervuiling en slecht onderhoud toestaat. Met deze maatregel blijft de gemeente ervoor kiezen dat het in de wijken allemaal wel wat minder kan met het onderhoud en beheer.

Reageren? Mail naar Beijumkrant@hotmail.com

foto: StockXchng

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.