De Dijk in Actie

Op maandagmiddag 2 juli overhandigde een vertegenwoordiging van de Medezeggenschapsraad (MR) van Montessorischool De Dijk een dikke 300 handtekeningen aan onderwijswethouder Elly Pastoor. De boodschap was helder: ‘We maken ons zorgen over de toekomst van het montessorionderwijs in deze hoek van de stad.’

Zoals gemeld stuurt het bestuur van het Openbaar Onderwijs in Groningen (O2G2) aan op een fusie tussen De Dijk en De Doefmat. Wat dit betekent voor de vorm en de inhoud van het onderwijs (wordt dat wel of geen montessorionderwijs? Een mengeling? Nog iets anders?) staat nog helemaal open; het kan dus alle kanten op.

Doordat sinds 1 januari 2010 niet meer de gemeente, maar de al genoemde O2G2 het bestuur vormt van het openbaar onderwijs in de gemeente Groningen, kon de wethouder niet verder gaan dan dat ze de zorgen van de ouders el degelijk begreep en die zou overbrengen aan het bestuur van O2G2. Maar ook in de gemeenteraad zullen de voornemens van O2G2 nog aan de orde komen.

Een paar dagen later, op 5 juli, vergaderde de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van O2G2. Deze vergadering bleek vooral een herhaling van zetten, aldus Frans van Nes, secretaris van de MR van De Dijk: ‘de vragen en zorgen van de GMR waren dezelfde als op de vorige vergadering, en opnieuw heeft het college van bestuur nadere onderbouwing en antwoorden beloofd. De onderbouwing betreffen onder meer de gehanteerde ondergrens van 300 leerlingen voor een school en de gekozen wijkgerichte aanpak. Bij de zorgen brengt de GMR de diversiteit van het onderwijs expliciet naar voren. Het montessorionderwijs in Beijum is daarvan het meest in het oog springende voorbeeld.’

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.