De Beijumkrant stopt als maandblad

De Algemene Ledenvergadering van de BOB van maandag 16 juni heeft ingestemd met het voorstel van het bestuur BOB om eind dit jaar op te houden met de uitgave van een maandelijkse Beijumkrant. Op pagina 2 staat een verslag van het verloop van de avond, hieronder wat het besluit betekent en welke stappen worden ondernomen.

De letterlijke tekst van het aangenomen voorstel luidt:

Op grond van de overwegingen, zoals verwoord in de notitie die als vergaderstuk voor de ledenvergadering van maart 2014 was gevoegd, stemt de algemene ledenvergadering van de BOB in

  1. met het voornemen van het bestuur om per 1 november 2014 te stoppen met de uitgave van de Beijumkrant en daartoe de benodigde stappen te zetten;
  2. het voorstel om zo gelijktijdig mogelijk te gaan werken aan een vernieuwde en verbeterde site die uiterlijk op 1 november operationeel is.

Verder verzoekt de ledenvergadering het bestuur om

  1. te onderzoeken in hoeverre de BOB naast digitale informatie (site en Facebook) nog via een papieren medium met de wijk wil en kan communiceren. Dan gaat het om met name zaken rond de inhoud daarvan, de vorm, de frequentie en de kosten.
  2. en vraagt ze het bestuur daar de leden over te informeren op de ledenvergaderingen, als eerste op die van september 2014.

 Op de vergadering van 24 juni heeft het bestuur de eerste stappen gezet om uitvoering aan dit besluit te geven zodat nog in de zomervakantie al begonnen wordt.

  • Als eerste stap wordt de werkgroep communicatie nieuw leven in geblazen en worden enkele leden aangezocht en gevraagd om daarin deel te nemen. Dan gaat het om communicatie op twee fronten, de communicatie van de BOB naar de wijk en de wijkcommunicatie in het algemeen. Omdat we niet kunnen en willen wachten op aanbevelingen vanuit deze werkgroep, wordt al een begin gemaakt met de volgende zaken
  • Er wordt een eerste opzet gemaakt waaraan een vernieuwde site moet voldoen. Welke inhoud krijgt die, wie verzorgt of verzorgen welke inhoud? Blijven we Facebook gebruiken? En hoe zit dat met Twitter?
  • Daarnaast wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn om bijvoorbeeld vier keer per jaar een blad uit te geven. Wat moet daarin? Hebben we het over een krant, een magazine of over nog iets anders? Wordt dat een blad van de BOB alleen of zijn andere partijen ook geïnteresseerd in een gezamenlijk uit te brengen én te financieren blad?

 Een eerste overzicht zal worden gepresenteerd in de Beijumkrant van eind augustus en zal ook op de ledenvergadering van eind september worden besproken.

Alle Beijumers kunnen en mogen meepraten op een ledenvergadering van de BOB. Besluiten worden alleen door leden genomen. Wie alleen wil meepraten, kan komen; wie wil meebeslissen moet lid worden. Vul dan op www.beijum.org het aanmeldingsformulier in.

Voor de duidelijkheid. Na de zomervakantie komt de Beijumkrant nog drie keer uit als maandblad, op de vrijdagen 29 augustus, 26 september en 24 oktober. De deadline voor kopij sluit de vrijdag daaraan voorafgaand.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.