College antwoord op vragen Beweegtuin

Half november vroegen 2 gemeenteraadsleden van de PvdA het College naar hun opvattingen over het fenomeen ‘beweegtuin’ of ‘outdoorgym’ zoals het ook wel genoemd wordt. Kort voor de kerstdagen heeft het College die vragen beantwoord. Vragen en antwoorden staan hieronder.

Op 30 september 2009 heeft de raad de Sportvisie 2010-2020 vastgesteld. Kern daarin is dat we Stadjers de mogelijkheid willen bieden het plezier in sport en bewegen te ervaren. Dat willen we onder andere bereiken door de openbare ruimte sportiever in te richten. Deze ambitie werken we uit in onze visie “kaders voor een sportieve inrichting”, die we in het voorjaar van 2013 aan uw raad willen aanbieden.
1. Vindt het college dat een outdoor gym kan bijdragen aan de collegedoelstelling om sportdeelname te stimuleren?
Ja, outdoor gym en andere sport- en speeltoestellen in de openbare ruimte dragen daar op een goede manier aan bij.
2. Vindt het college het inrichten van een outdoor gym passen in de ambitie om de openbare ruimte sportiever in te richten?
Ja, het realiseren van een outdoor gym in parken en plantsoenen lijkt een goed idee. We willen wel eerst de kosten van aanleg, onderhoud en beheer nader onderzoeken.
3. Is het college met ons van mening dat een outdoor gym een rol kan vervullen als ontmoetingsplek en kan bijdragen aan een aantrekkelijke stad om in te wonen?
Ja, outdoor gym is een goede manier om sportiever burgers met elkaar in contact te brengen in de openbare ruimte. 4. Deelt het college onze opvatting dat het realiseren van een outdoor gym daarom gewenst is?
Ja, het realiseren van outdoor gym is een goede aanvulling op het sportieve aanbod in de openbare ruimte. We maken hier echter een voorbehoud bij. Een onderzoek naar de meerwaarde en succesbepalende condities van outdoor fitness in Nederland leert dat er nog weinig bekend is over het daadwerkelijk gebruik van outdoor fitnesslocaties in Nederland. Voor het succesvol gebruik van een outdoor fitnesslocatie wordt aanbevolen deze locaties in samenspraak met mogelijke gebruikers te realiseren.
Voor het type outdoor fitnesslocatie is van belang te weten welke doelgroep je wilt bereiken. Het succes van een outdoor fitnesslocatie wordt verder mede bepaald door de begeleiding, in de vorm van regelmatige cursussen.
5. Wat vindt het college van één van de parken of plantsoenen in de stad als locatie? En welke zou dan het meest geschikt zijn?
De organisatie van “Stadspark Open”, een golftoernooi dat jaarlijks in het Stadspark wordt gehouden, heeft een bedrag gedoneerd aan de gemeente Groningen voor het realiseren van een outdoor gym voor ouderen in het Stadspark. Deze outdoor gym voor ouderen zal in het voorjaar worden geplaatst.
Tevens is er een aantal initiatieven van instellingen om een outdoor gym te realiseren bij de instelling. Onder voorwaarden leveren we een financiële bijdrage aan deze initiatieven. Een van die voorwaarden is dat de outdoor gym ook door iedereen kan worden gebruikt (openbaar toegankelijk is).
6. Wat zijn de kosten om een outdoor gym te realiseren en te onderhouden?
De kosten voor aanschaf en onderhoud van een outdoor gym zijn sterk afhankelijk van de hoeveelheid fitnessapparaten, type fitnesslocatie, het onderhoud wat daarbij hoort, de mate van begeleiding en een geschikte locatie. Een bedrag is daarom moeilijk te geven.
7. Is het college bereid met een voorstel te komen om een outdoor gym te realiseren in één van de parken of plantsoenen? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?
Ja, wij zijn bereid met een voorstel te komen. Outdoor fitnesslocaties zijn onderwerp in “De kaders voor een sportieve inrichting”, een nota die we in het voorjaar van 2013 voorleggen aan de raad.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.