Bewonersbijeenkomst Aanpak Beijumerweg 5 maart

De afgelopen periode is vanuit de wijkvernieuwing Beijum Bruist gewerkt aan een ontwerp om de verkeersveiligheid van de Beijumerweg te vergroten en de cultuurhistorische waarde van deze weg te versterken. Op 31 oktober 2023 is hiervoor een eerste ontwerpvoorstel aan bewoners gepresenteerd en is men daar met elkaar over in gesprek gegaan. Op basis van…

Naar artikel


Geen reacties

Update: Verkeershinder kruising Godekenheerd / Froukemaheerd / Koerspad

Er is enigszins onduidelijkheid ontstaan betreffende de bedoelde kruising. Dit omdat er een onjuiste afbeelding is geplaatst bij het artikel. Deze geeft weer waar de borden geplaatst worden. Onderstaande afbeelding betreft de genoemde kruising. Het gaat om de kruising die toegang geeft tot de Godekenheerd / Froukemaheerd / Koerspad , Die kruising wordt in z’n geheel verhoogd…

Naar artikel


3 Reacties

Informatieavond planstudie vervanging Gerrit Krolbruggen

Op 10 mei vond de informatieavond over de vervanging van de Gerrit Krolbruggen plaats. Bij de planstudie wordt naar twee sporen gekeken. Spoor A betreft de vervanging van de brug op de huidige locatie. Spoor B betreft een nieuwe verbinding tussen Kardinge en het Wouter van Doeverenplein via de Oosterhamrikzone en de mogelijke herinrichting van…

Naar artikel


Geen reacties

Rijkswaterstaat: Geen nieuwe Krol-brug voor alleen fietsers.

Het overleg tussen Rijkswaterstaat, Provincie en Gemeente Groningen om ook een oplossing te vinden voor de bereikbaarheid van de Binnenstad (UMCG, Ebbingekwartier) is mislukt. Als gevolg daarvan komt er geen nieuwe brug rond de Oosterhamrikzône, maar komt er een nieuwe Gerrit Krol-brug voor alle soorten verkeer, dus inclusief auto’s. In april vond een bijeenkomst plaats…

Naar artikel


Geen reacties

Werkgroep Veiligheid

Voor het doorgeven van punten betreffende de veiligheid in de wijk:  veiligheid@beijum.org deelnemers in deze werkgroep: •    Geert Hofman •    Tiemen Wagenaar •    Mike Tomale Uiteraard is ook deze werkgroep toegankelijk voor u als inwoner van de wijk. Belangstelling?:  laat het ons dan weten of denk met ons mee!

Naar artikel


Geen reacties