BOB-BERICHTEN IN HET KORT

 De gemeente heeft inmiddels enkele maatregelen genomen voor het veiliger maken van de kruisingen van de Garsthuizermaar (het fietspad van Beijum naar Zilvermeer, langs de skatebaan) met de rijbanen van de parkeerterreinen Kardinge. De werkgroep Groen, grijs en verkeer van de BOB is niet echt gelukkig met die maatregelen en gaat dar mogelijk nog over…

Naar artikel


Geen reacties

Diftar? Voorlopig niet

Onderstaand bericht ontvingen wij van de SP. De bewonersorganisatie Beijum is niet politiek gebonden maar heeft wel haar zorgen en tegen argumenten geuit in onder andere een enquête van de SP. Beste ondertekenaar, Het was een gekke raadsvergadering, maar na lang overleg en vele schorsingen ging om 2 uur ’s nachts de kogel door de…

Naar artikel


Geen reacties

Oversteek sluis Stad en Lande weer open

De oversteek over het Boterdiep tussen de wijk Beijum en de vestiging van Hornbach via de sluis Stad en Lande is vanaf vandaag 7 september weer open voor het publiek. Er worden vandaag nieuwe draaihekken geplaatst aan weerszijden van de oversteek over de sluisdeuren die het dichtstbij de vestiging van Hornbach ligt. Met het aanbrengen…

Naar artikel


Geen reacties

Werkzaamheden Emingaheerd (fietspad) en Sibrandaheerd (rijbaan)

Het asfalt van de Sibrandaheerd, tussen de Emingaheerd en Sibrandaheerd 120 is aan vervanging toe. De gemeente heeft aannemer KWS daarom opdracht gegeven te asfalteren. Tegelijk met deze werkzaamheden wordt ook het fietspad langs de Emgingaheerd, tussen de Sibrandaheerd en de rotonde, aangepakt. Fietsers maken deze dagen gebruik van de rijbaan. Reparaties aan goten en stoepranden…

Naar artikel


Geen reacties

“Hornbach” oversteek gaat weer open

Oversteek sluis Stad en Lande gaat weer open! Waterschap Noorderzijlvest stelt de oversteek over de sluis Stad en Lande in het Boterdiep tussen de wijk Beijum en de vestiging van Hornbach weer open. Deze week laat het waterschap een aantal maatregelen uitvoeren die de veiligheid van de oversteek verbeteren. Aan weerskanten van de opgang komen…

Naar artikel


Geen reacties

Oplossing Hornbachdoorsteek over sluis Stad en Lande in zicht ?

Waterschap Noorderzijlvest en de gemeente zijn druk in overleg over een manier om de ‘Hornbachdoorsteek’  over de Boterdiepsluis Stad en Lande weer toegankelijk te maken voor voetgangers. Het waterschap heeft een bureau ingeschakeld om te beoordelen of de bedachte aanpassing van de sluisovergang de toets der kritiek wat veiligheid betreft kan doorstaan. De bedoeling is…

Naar artikel


Geen reacties