Bewonersbijeenkomst Aanpak Beijumerweg 5 maart

De afgelopen periode is vanuit de wijkvernieuwing Beijum Bruist gewerkt aan een ontwerp om de verkeersveiligheid van de Beijumerweg te vergroten en de cultuurhistorische waarde van deze weg te versterken. Op 31 oktober 2023 is hiervoor een eerste ontwerpvoorstel aan bewoners gepresenteerd en is men daar met elkaar over in gesprek gegaan. Op basis van…

Naar artikel


Geen reacties

OERRR-Speelplek en “Modderen aan de waterkant”

Buiten spelen is gezond. Om ouders en hun kinderen te stimuleren om het huis uit te gaan heeft Natuurmonumenten het jeugdprogramma OERRR in het leven geroepen. Natuurmonumenten het het gebied in beheer en in erfpacht. In samenwerking met de gemeente wil Natuurmonumenten een OERRR-speelplek realiseren, de plannen zijn in een ver gevorderd stadium. De speelplek moet…

Naar artikel


Geen reacties