reacties op het “imago van Beijum”

{nomultithumb}Beijumkrant 18e jaargang januari 2006 {gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Het artikel in de vorige Beijumkrant over de beeldvorming van Beijum heeft de nodige reacties voortgebracht. Er kwamen ingezonden brieven, er werd op de stellingen gereageerd en ook vanuit de stadsredactie kwamen reacties. Afgaande op de stellingen vindt ongeveer 85% der Beijumers dat hun wijk een…

Naar artikel


Geen reacties