Rondzwervende winkelwagentjes

{nomultithumb}Beijum wijkkrant april 1994 Vroeger, in 1994 was er nog geen Beijumkrant, toen was er de “Beijum wijkkrant” {gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Rondzwervende winkelwagentjes zijn ook in Beijum veel mensen al jaren een doorn in het oog. Tot nu toe is het moeilijk gebleken daar iets tegen te doen. De wagentjes vervullen nu eenmaal een…

Naar artikel


Geen reacties

Hondenuitlaatplan Beijum voorbeeld voor andere wijken

{nomultithumb}Beijum wijkkrant juni 1993 Vroeger, in 1993 was er nog geen Beijumkrant, toen was er de “Beijum wijkkrant” {gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Beijum – Honden houden de gemoederen bezig. Overal. Ook in Groningen en dus ook in Beijum. Een recent politieonderzoek onder wijkbewoners in de stad Groningen laat er geen onduidelijkheden over bestaan. Hondenpoep wordt…

Naar artikel


Geen reacties

Straatactiviteiten Beijum Oost

{nomultithumb}Beijum wijkkrant juni 1993 Vroeger, in 1993 was er nog geen Beijumkrant, toen was er de “Beijum wijkkrant” {gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Beijum- Winkelcentrum Beijum-Oost is het afgelopen jaar veel in het nieuws geweest. Helaas vaak negatief. Dat ligt niet aan degenen die het wereldkundig hebben gemaakt. Er was ook weinig goeds te melden. Veel…

Naar artikel


Geen reacties
Onzekere toekomst voor Nieuwsblad v/h Noorden

Onzekere toekomst voor Nieuwsblad v/h Noorden

{nomultithumb}Vroeger, in 1994 was er nog geen Beijumkrant, toen was er de “Wijkkrant Beijum” {gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Onzekere toekomst voor Nieuwsblad v/h Noorden{/gfont} {gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Lezers van Nieuwsblad van het Noorden in Beijum moeten vreemd hebben opgekeken van een artikel in de krant van 5 november j.l.{/gfont} {gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Onder…

Naar artikel


Geen reacties

Miljoen voor Beijum onder projecten verdeeld

{nomultithumb}Beijum wijkkrant februari 1994 Vroeger, in 1994 was er nog geen Beijumkrant, toen was er de “Beijum wijkkrant” {gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Beijum – onlangs heeft de gemeenteraad besluiten genomen omtrent de begroting voor 1994. Voor Beijum is meer dan een miljoen gulden uitgetrokken voor verbetering in de wijk. Daarover kon u in de vorige…

Naar artikel


Geen reacties