Klokkengelui is boodschap

{nomultithumb}Kwieke Kwakker juni 1985 Vroeger, in 1985 was er nog geen Beijumkrant, toen was er de “Kwieke Kwakker” {gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Unieke communicatie vorm, klokkengelui is boodschap{/gfont} {gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Er zijn nogal wat mensen in Beijum die denken dat het povere klokgelui vanuit de Mamre-hoeve alleen bestemd is voor kerkgangers. Dat is…

Naar artikel


Geen reacties

Rotkoppen

{nomultithumb}Kwieke Kwakker juni 1988 – 19 januari Vroeger, in 1988 was er nog geen Beijumkrant, toen was er de “Kwieke Kwakker” {gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}De Bewonersorganisatie Beijum heeft de volgende brief aan het Nieuwsblad van het Noorden gestuurd:{/gfont} {gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Rotkoppen{/gfont} {gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Uiterst verontwaardigd zijn wij over de door…

Naar artikel


Geen reacties

Rondzwervende winkelwagentjes

{nomultithumb}Beijum wijkkrant april 1994 Vroeger, in 1994 was er nog geen Beijumkrant, toen was er de “Beijum wijkkrant” {gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Rondzwervende winkelwagentjes zijn ook in Beijum veel mensen al jaren een doorn in het oog. Tot nu toe is het moeilijk gebleken daar iets tegen te doen. De wagentjes vervullen nu eenmaal een…

Naar artikel


Geen reacties

Hondenuitlaatplan Beijum voorbeeld voor andere wijken

{nomultithumb}Beijum wijkkrant juni 1993 Vroeger, in 1993 was er nog geen Beijumkrant, toen was er de “Beijum wijkkrant” {gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Beijum – Honden houden de gemoederen bezig. Overal. Ook in Groningen en dus ook in Beijum. Een recent politieonderzoek onder wijkbewoners in de stad Groningen laat er geen onduidelijkheden over bestaan. Hondenpoep wordt…

Naar artikel


Geen reacties

Straatactiviteiten Beijum Oost

{nomultithumb}Beijum wijkkrant juni 1993 Vroeger, in 1993 was er nog geen Beijumkrant, toen was er de “Beijum wijkkrant” {gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Beijum- Winkelcentrum Beijum-Oost is het afgelopen jaar veel in het nieuws geweest. Helaas vaak negatief. Dat ligt niet aan degenen die het wereldkundig hebben gemaakt. Er was ook weinig goeds te melden. Veel…

Naar artikel


Geen reacties

Koud of niet, volop plezier voor de jeugd

{nomultithumb}De Heerdkoerier, 1e jaargang-numer2, donderdag 24 januari 1985 Vroeger, in 1985 was er nog geen Beijumkrant, toen was er de “Heerdkoerier”. {gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Dinsdag 15 januari jl. mochten de kinderen van de Beijumkorf genieten tijdens de schooluren van het ijs en de daarbij gepaarde sneeuwpret. In zeer grote getallen verzamelden de kinderen zich…

Naar artikel


Geen reacties

Laat maar waaien…?!

{nomultithumb}Kwieke Kwakker juni 1986 – nummer 9 Vroeger, in 1986 was er nog geen Beijumkrant, toen was er de “Kwieke Kwakker” {gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Dit is de nieuwe slogan op de wagens van de vuilophaaldienst. Deze kreet geeft duidelijk aan dat vervuiling begint bij de mensen:–    mensen die’t een rotzorg zal zijn hoe hun…

Naar artikel


Geen reacties

Bewonersorganisaties slaan handen ineen

{nomultithumb}Kwieke Kwakker januari/februari 1986 Vroeger, in 1986 was er nog geen Beijumkrant, toen was er de “Kwieke Kwakker” {gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;} De bewonersorganisatie van Beijum, Lewenborg, Oosterhogebrug en Ulgersmaborg hebben in december jongstleden besloten gezamenlijke  belangen gemeenschappelijk aan te pakken. Steeds vaker werden de organisaties geconfronteerd met zaken die betrekking hebben op een…

Naar artikel


Geen reacties
Onzekere toekomst voor Nieuwsblad v/h Noorden

Onzekere toekomst voor Nieuwsblad v/h Noorden

{nomultithumb}Vroeger, in 1994 was er nog geen Beijumkrant, toen was er de “Wijkkrant Beijum” {gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Onzekere toekomst voor Nieuwsblad v/h Noorden{/gfont} {gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Lezers van Nieuwsblad van het Noorden in Beijum moeten vreemd hebben opgekeken van een artikel in de krant van 5 november j.l.{/gfont} {gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Onder…

Naar artikel


Geen reacties

Dag Sinterklaasje, da-ag…

{nomultithumb}Kwieke Kwakker  december 1985 {gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;} Het is alweer lang geleden, dat het 5 december was. De meesten onder ons hebben hun blikken dan ook al weer op de komende feestdagen gericht. En dat is ook te zien; waar eerst sinterklaas paradeerde, kunt u nu de keuze maken uit vele kerstbomen. Toch…

Naar artikel


Geen reacties