Wilgen en populieren Beijum uitgedund

bewonersorganisatie BOB en aan de hand van reacties van individuele bewoners. In de komende tien jaar kapt de gemeente 690 bomen en is er ruimte voor herplant van 602 nieuwe bomen. Op veel plaatsen zijn de in jaren ’80 aangeplante snelgroeiende bomen te groot geworden. Door hun omvang en conditie zorgen deze bomen voor overlast.…

Naar artikel


Geen reacties

Gerrit Krol-brug dit jaar niet meer open voor autoverkeer

De problemen met de Gerrit Krol-brug zijn nog steeds niet opgelost. Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor het onderhoud, verwacht dat de  in 1950 opgeleverde brug dit jaar niet meer gebruikt kan worden door het autoverkeer. Sinds afgelopen donderdag is men met reparaties bezig en gaat het tijdens het proefdraaien steeds weer mis. Oorzaak: ouderdom. Fietsers kunnen  wel…

Naar artikel


Geen reacties

Welke varianten zijn bedacht voor vervanging Krol-brug?

Op dinsdag 16 december organiseert de Provincie Groningen een inloopbijeenkomst over de varianten om de huidige Gerrit Krol-brug te vervangen. De bijeenkomst vindt plaats in het infocentrum Oostelijke Ringweg (Grondzijl 23). Tussen 16.00 en 20.00 uur kunt u alle informatie bekijken en vragen stellen. Eind oktober is de klankbordgroep, waar de BOB deel van uitmaakt,…

Naar artikel


Geen reacties

Hebt u een Awbz-indicatie begeleiding?Wat verandert er dan voor u in 2015?

In 2015 verandert er veel in de zorg. Krijgt u op dit moment ondersteuning vanuit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz)?Dan wordt dat nu nog door het Rijk geregeld. Vanaf 2015 regelt de gemeente Groningen deze ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om wie gaat het? Hebt u individuele begeleiding, dagbesteding of dagopvang vanuit…

Naar artikel


Geen reacties

Gerrit Krolbrug belemmert weg- en scheepvaartverkeer

 RTV Noord donderdag 4 december 2014  Foto: Sammie Lobo/112Groningen De Gerrit Krolbrug over het Van Starkenborghkanaal in Groningen is door technische problemen gestremd. Zowel het auto- als het scheepvaartverkeer ondervindt hinder. De brug kan niet meer open of dicht. Het mankement deed zich donderdag even na het middaguur voor.  Update:De politie laat weten dat zeker…

Naar artikel


Geen reacties

Aanvullingen Update Buitenfitness

Afgelopen maandag plaatsten we de ‘update’ van de werkgroep buitenfitness zoals deze eind november is rondgestuurd. Bij dit bericht zijn wel enkele kanttekeningen te plaatsen. Irma Zijlstra, de voorzitter van het NLA-wijkteam Beijum, heeft al naar Anna Bekkema, initiatiefneemster bericht dat een passage over het NLA niet correct is. Ze mailde haar: “Jullie vermelden in…

Naar artikel


Geen reacties

Veranderingen jeugdhulp

Vanaf 1 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. Dit betekent dat de gemeente Groningen dan verantwoordelijk is voor alle jeugdhulp. We willen allemaal graag dat kinderen zo goed mogelijk meedoen in de maatschappij. Opgroeien en opvoeden gaan niet altijd zonder problemen.De Jeugdwet zorgt dat kinderen en gezinnen hulp op maat krijgen. Snel en dicht bij…

Naar artikel


Geen reacties