Gerrit Krol-brug

Gerrit Krol-brug: actie BOB

Het bestuur van de BOB heeft eind februari de pers gezocht i.v.m. de toenemende gevaarlijke verkeerssituatie op en bij de Gerrit Krol-brug. Sinds de aanleg van de Kardingerweg (de weg parallel aan de busbaan tussen Oostelijke Ringweg en de Ulgersmaweg) neemt het sluipverkeer steeds meer toe en zorgt het drukkere verkeer voor steeds meer chaotische…

Naar artikel


Geen reacties
De huidige gelijkvloerse kruising bij Beijum-Zuid – foto Willemien Mensinga

Inspraak aanpak Oostelijke ringweg

De Oostelijke Ringweg wordt ongelijkvloers. Over de plannen voor de kruising Beijum-zuid/De Hunze hebben provincie, gemeente en omwonenden zo’n twee jaar overlegd. Dat overleg is in elk geval niet voor niets geweest. De rotondes blijven omdat er anders alsnog meerdere stoplichten nodig zijn. Ze halen bovendien de snelheid uit het verkeer. Het Heerdenpad loopt straks…

Naar artikel


Geen reacties

Woldstreek en golfbaan

meer vragen dan antwoorden. De komst van een eventuele golfbaan op het grondgebied van de gemeente Bedum ten noorden of ten oosten van Beijum houdt de gemoederen al een tijd flink bezig. Dat zal waarschijnlijk voorlopig ook wel zo blijven. 18 januari jl. was er een gezamenlijke bijeenkomst van de bewonersklankbordgroepen Zuidwolde en Groningen met…

Naar artikel


Geen reacties

Situatie bij de Gerrit Krol-brug

Iedere Beijumer die regelmatig met de fiets richting stad rijdt heeft het waarschijnlijk al eens meegemaakt; bijna van je fiets gereden door een auto die geen voorrang gaf aan de (snor/brom) fietsers op het Heerdenpad. Het is een wonder dat er niet meer aanrijdingen gebeuren. Het fietspad naar Beijum is een voorrangsfietspad. Als je uit…

Naar artikel


Geen reacties
Verlichting Heerdenpad

Heerdenpad in opspraak

Het Heerdenpad tussen de Gerrit Krol-brug en Beijum. Naar zeggen zes overvallen of pogingen daartoe gedurende het afgelopen half jaar, waarvan onlangs twee binnen een week. Vergezeld van flinke publiciteit. Leuk is anders. Praktisch dagelijks is er ook in de gemeente Groningen sprake van beroving, molestatie of aanranding. En met verkeersongelukken is het niet anders.…

Naar artikel


Geen reacties

Activiteiten werkgroep Groen & Grijs

De vrijwilligers van de werkgroep Groen & Grijs en nog een vrijwilliger uit de wijk hebben vanmorgen de eerste vogelhuisjes opgehangen aan de bomen die rond de Hornbach staan. Het zijn verschillende soorten kastjes voor o.a. vleermuizen, koolmezen, pimpelmezen, bonte vliegenvanger, roodborstje en grauwe vliegenvanger. Deze huisjes zijn door de Grondmij betaald. Dit naar aanleiding…

Naar artikel


Geen reacties

Jongerenhuisvesting

Info Komende dinsdag 25 januari is er een algemene informatiebijeenkomst over jongerenhuisvesting in de stad. Op deze avond presenteert wethouder Frank de Vries de hoofdlijnen van het beleid voor jongerenhuisvesting in Groningen. In het afgelopen jaar is met wijkorganisaties en burgers gesproken over de werking van het kamerverhuurbeleid en over mogelijkheden voor nieuwe grootschalige jongerenhuisvesting…

Naar artikel


Geen reacties

Woldstreek

Woldstreek: golfbaan niet van de baan.(2 oktober 2010) Onderstaand persbericht van de provincie Groningen en de beide gemeenten Bedum en Groningen spreekt in feite voor zich: de kans blijft aanwezig dat er een golfbaan komt in het gebied tussen Beijum en Zuidwolde. Het bestuur van de BOB vindt dat het belangrijk is dat alle varianten goed…

Naar artikel


Geen reacties