Overleg aanpak Heerdenpad

Overleg aanpak Heerdenpad

Op 11 juli gaf de politie het persbericht uit waarin de politie melding maakt van de arrestatie van een man die wordt verdacht van 5 straatroven, waarvan de eerste 3 op het Heerdenpad en de 4e op de Korreweg, de weg waar de meeste fietsers naar Beijum ook langskomen. Als deze man inderdaad degene is…

Naar artikel


Geen reacties

Sociale veiligheid Heerdenpad

De gemeente heeft de aanpak van de bossages langs het Heerdenpad  afgerond maar ziet tot nu toe geen heil in aanvullende voorstellen van o.a. de Bewonersorganisatie Beijum (BOB) ter verdere verbetering van de sociale veiligheid op Beijums hoofdfietsroute. Zoals bekend vindt de BOB dat op de taluds bij het fietsviaduct en tussen het Wessel Gansvoortcollege en de voormalige brugwachterswoning halfhoog…

Naar artikel


Geen reacties

Info wijkbeheer

Info van Wijkbeheer. Het ligt in de lijn der verwachting dat het voetpad in het grasveld langs de Amkemaheerd/Edzemaheerd wordt aangepakt omdat het steeds scheef zakt richting sloot. Er moet een vrij grote investering worden gedaan om maatregelen te treffen waarmee voorkomen wordt dat het pad steeds schever zakt. We zijn van plan om het…

Naar artikel


Geen reacties

Licht op groen voor Stadstoezicht op 1 juni

De oprichting van de Vakdirectie Stadtoezicht in Groningen is nabij. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft dinsdag 3 mei ingestemd met het uitvoeringsplan. Hiermee is de formele basis gelegd voor de feitelijke oprichting van één organisatie voor alle toezichthoudende en handhavende taken van de gemeente in de openbare ruimte. De vakdirectie Stadstoezicht wordt onderdeel…

Naar artikel


Geen reacties

Verkeersveiligheid Gerrit Krol-brug

Woesndag 6 april j.l. overlegde een vertegenwoordiging van de Bewonersorganisatie Beijum met wethouder Karin Dekker (GroenLinks) van verkeer en de afdeling verkeer van de gemeente over de verkeerssituatie bij de Gerrit Krol-brug. De BOB pleit voor het plaatsen van stopborden op de Ulgersma- en Korreweg zodat automobilisten verplicht zijn te stoppen voordat ze de kruising…

Naar artikel


Geen reacties

Gemeentelijk honden(uitlaat)beleid van start op 1 mei

Op 1 Mei aanstaande gaan de nieuwe regels van het gemeentelijk hondenuitlaatbeleid in. Alle hondenbezitters ontvangen voor die datrum een folder met een overzicht van de uitren- en uitloopgebieden in hun wijk. In die folder legt de gemeente nog eens opnieuw uit waarom dit nieuwe beleid is ingevoerd en wat exact de regels zijn. Het…

Naar artikel


Geen reacties

Ingezonden: Stilteplek in de Emmauskerk

Plaats van stilteplek : Emmauskerk , Ra 4. Iedere donderdagochtend is de Emmauskerk geopend van 10.00 – 12.00 uur. Als u wilt, kunt u dan binnenlopen om even stilte te zoeken. In de kerkzaal is er een plekje gemaakt om een moment met en bij jezelf te kunnen zijn. Ook is er een mogelijkheid om…

Naar artikel


Geen reacties

Verkeerssituatie Gerrit Krol-brug (update)

Woensdag 6 april a.s.vind er een afgesproken overleg plaats tussen wethouder Karin Dekker en een vertegenwoordiging van bestuur en werkgroep verkeer van de BOB over de vekeersituatie bij de Gerrit Krol-brug. Zoals bekend heeft de BOB voorgesteld om op de aanrijwegen naar de brug stopborden te plaatsen en ter plekke politiecontroles te houden om zo de…

Naar artikel


Geen reacties

Woldstreek en golfbaan (update)

24 maart jl. was er in het Dorpshuis in Zuidwolde een vervolgbijeenkomst over de inrichting van de Woldstreek en in dat verband de eventuele komst van een golfbaan in het gebied ten noordoosten van Beijum. De bijeenkomst was georganiseerd door de projectgroep Woldstreek (waarin ambtenaren van de gemeentes Bedum en Groningen en van de provincie…

Naar artikel


Geen reacties
honden uitrenbord Mijnwijk

Hondenbeleid

Hondenuitlaat- en uitrengebieden De gemeente heeft naar aanleiding van het, in december 2010 aan alle bewonersorganisaties en hondenbezitters verzonden, voorstel betreffende de nieuwe hondenuitlaat- en uitrengebieden ruim 600 aanvullingen en opmerkingen ontvangen. Men is op dit moment druk doende om alle reacties te bekijken en waar mogelijk in te passen. Uit de vele reacties komt…

Naar artikel


Geen reacties