Buurt- en Wijkcentra: Beijum moet inleveren.

Op maandag 25 februari gaf de gemeente een presentatie over de hoofdlijnen van het accommodatiebeleid. Besturen van door de gemeente gesubsidieerde accommodaties (buurtcentra, speeltuinen), maar ook van bewonersorganisaties waren voor deze bijeenkomst uitgenodigd. De presentatie van deze conceptnota, verzorgd door wethouder Jannie Visscher, liet de uitkomst zien van het voorwerk wat in 2012 was verricht en de conclusies die de gemeente daaraan verbindt. De bijeenkomst was vooral informatief maar er was volop ruimte voor eerste reacties.

Om maar gelijk de grote angst weg te nemen: de gemeente blijft accommodaties subsidiëren en is niet van plan om, zoals in veel andere gemeenten in het land al is gebeurd, het beheer van accommodaties af te stoten en over te dragen aan alleen vrijwilligers. Of, als deze er niet zijn, accommodaties maar te sluiten. In de plannen zoals ze in de conceptnota staan, blijven accommodaties bestaan en blijven ze subsidie ontvangen. Wel gaf de wethouder aan dat er in de komende maanden nog verdergaande bezuinigingen door het College moeten worden gevonden en dat ze niet kon garanderen dat dit niet ten koste zou gaan van dit beleid.

De hoofdlijnen van het nieuwe voorgestelde beleid komt voort uit een evaluatie van het huidige beleid uit 2005, de uitkomsten van de zogenaamde ‘wijkpeiling’ en de visie van de gemeente op de toekomst. Onderdeel van die wijkpeiling was ook de ‘wijktafel’, een bijeenkomst in elke wijk, zo ook Beijum. Over die wijktafel, een wat merkwaardig fenomeen, berichtten we eind 2012 al.

De visie van de gemeente, zo bleek ook tijdens de discussie met de zaal, kon in grote lijnen op instemming rekenen. Accommodatiebeleid blijft wijkgericht met per wijk één gebouw met zoveel mogelijk functies onder één dak en, als het nodig is, aangevuld met kleinere ruimtes, ‘buurtkamers’ genoemd. Op basis van vragen en behoeftes worden per wijk activiteiten gepland; de programmering is zo een wijkverantwoordelijkheid. Daar komt ondersteuning voor.

Natuurlijk wordt niet nu in elke wijk een nieuw multifunctioneel gebouw neergezet, zoals bijvoorbeeld het Dok in Lewenborg of het MFC in De Wijert. De bestaande situatie in elke wijk is en blijft uitgangspunt: hoe kan het daar zo goed mogelijk geregeld worden, nu en in de nabije toekomst. Voor Beijum geldt bijvoorbeeld dat door fusies leegkomende schoolgebouwen hierin een rol zouden kunnen spelen.

Er zijn landelijke richtlijnen om te bepalen hoeveel vierkante meters (m2) per 1000 inwoners ‘er minimaal nodig zijn’ voor sociaal cultureel werk. Daar wil de gemeente haar beleid op baseren (Het gaat hier overigens alleen om gebouwen die door de gemeentelijke dienst OCSW worden gesubsidieerd). Volgens die berekening hebben een paar wijken, waaronder Beijum, nu teveel ruimte. Met die wijken wordt dit jaar nog bekeken hoe dat ‘op te lossen’ valt. Voor zover we dat kunnen overzien heeft dit voornemen alleen consequenties voor het Trefpunt en de 3 gebouwen van de BIB (Buurtcentra in Beijum: Beijumkorf, Heerdenhoes en Kleihorn).

In de weken direct na de presentatie konden reacties naar de gemeente worden gestuurd. Volgens de verdere planning neemt het College eind maart een besluit waarna de definitieve plannen 4 weken de inspraak in gaan. Op 26 juni beslist de gemeenteraad dan over de definitieve nota.

De presentatie, het verslag van de wijktafels en andere informatie is te vinden op de website van de gemeente: http://gemeente.groningen.nl/wijksubsidie/presentatie-contouren-accommodatiebeleid/

foto: Josephine Kurvers

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.