Burgemeester bezoekt de Atensheerd

Burgemeester den Oudsten kwam vanmiddag om 15.00 uur een bezoek brengen aan de Atensheerd. De bewoners waren uitgenodigd om samen met hem door de heerd te wandelen om te zien wat er al veranderd is in na de eerste inventarisatieronde door de Atensheerd op 21 augustus jongstleden (zie dit bericht) en hun verdere ideeën, wensen, problemen en/of oplossingen met hem te delen om de Atensheerd (nog) leefbaarder te maken

Voorafgaand aan de rondgang werd door Marjolein van de Sociale Long onze burgervader geïnformeerd over het ontstaan, de doelstelling en het werk van deze enthousiaste groep. Aangehaald werden o.a de snelle ontwikkeling en expansie van de groep op Facebook, het geslaagde wijkfeest afgelopen zomer, de betrokkenheid van de bewoners hierbij en het kerstpakket project t.b.v. de minima in Beijum. Ook dit project laat weer grote verbondenheid in Beijum zien en is het tegenovergestelde van de publicaties in de plaatselijke en landelijke media waarin de wijk, hoofdzakelijk, als probleem en achterstandswijk word bestempeld.

De burgemeester ontving symbolisch het eerste kerstpakket en reikte deze vervolgens uit aan Tiemen Wagenaar, bewoner van de Atensheerd. Den Oudsten bedankte hem met lovende woorden voor zijn betrokkenheid en inzet voor de heerd, de wijk als bewoner en bestuurslid van de bewonersorganisatie Beijum.

 

Tijdens de rondgang met de bewoners, de Huismeesters, de BOB en het Gebiedsteam Oost werd de burgemeester o.a. van de volgende zaken op de hoogte gebracht:
Het afbreken/herplaatsen van een schuurcomplex i.v.m. overlast hangjongeren, de slechte verlichting op diverse plekken op de heerd, de overlast van bomen, het groenonderhoud en de veiligheid. Voor iedereen had hij een luisterend oor en toonde belangstelling in de bewoners en hun inbreng.


Na de rondgang werd nog een behoorlijke tijd op het winkelplein, in een koude wind, gepraat over verschillende zaken, zoals de communicatie en het er bij betrekken van bewoners door de gemeente, het openstaan voor ideeën en het belonen daarvan, hoe jongeren meer te betrekken bij projecten en hoe deze groep te faciliteren.  DSC_5248a  Den Oudsten hoorde het allemaal enthousiast aan en onderkende de problematiek. Hij was onder de indruk van wat er vanuit de wijk allemaal ondernomen is en word en had respect voor de aangedragen ideeen, inzet en de tijd die men er in steekt. Want je kunt wel van alles willen maar het kost veel tijd en dat heeft, ondanks dat men wel wil, helaas niet iedereen. Voor eventuele financiele ondersteuning van kleine projecten kan men met vragen terecht bij de stadsdeelwethouder Mattias Gijsbertsen en zijn gebiedsteam onder leiding van Ruud van Erp.
Rond 16.00 uur bedankte de burgemeester iedereen en vertrok hij naar Lewenborg voor een volgende afspraak.

 

Over het verdere verloop en invulling aangaande de Atensheerd worden de bewoners via een nieuwsbrief op de hoogte gehouden.

 

 

foto’s: Naomi Rumaloine

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.