Buitenfitness: de Beweegtuin in Vinkhuizen

Omdat er nogal veel onduidelijkheden en misverstanden zijn met betrekking tot de communicatie in Beijum rond het thema ‘Buitenfitness’ leek het de Bewonersorganisatie Beijum een goed idee om eens buiten de wijk te gaan kijken naar succesvolle voorbeelden. In Vinkhuizen is op het terrein van De Kornalijn (NOVO-locatie; Kornalijnlaan 5) de Beweegtuin gerealiseerd die laagdrempelig en voor iedere leeftijd geschikt is.

Natuurlijk zijn er veel meer buitenfitness initiatieven ontplooid in de provincie de afgelopen jaren. Zo is er bijvoorbeeld een beweegtuin in het zorgcentrum Ufkenshuis in Siddeburen en een beweegtuin voor ouderen in het Heymanscentrum in Groningen Zuid. In Vinkhuizen slaan ze meteen twee vliegen in een klap, én de inwoners van De Kornalijn én de wijk Vinkhuizen profiteren van deze nieuwe beweegtuin.

In Beijum is de doelstelling hetzelfde, bewoners stimuleren om gratis te sporten en daarmee de cohesie in de wijk te versterken. Het project in Beijum is momenteel in handen van een paar wijkbewoners.

Initiatief en achterliggende gedachte

In Vinkhuizen kwam het initiatief in 2012 via D66-gemeenteraadslid, Gabriëlle Copini – van der Meulen. Dit werd voorgelegd aan STIP en belandde zo in de mail bij NOVO.

De insteek van D66 was om bewoners van 55+ de kans te geven te sporten en met elkaar in contact te komen. Voor NOVO was dit een ideale gelegenheid, na uitbreiding van de doelgroep, om op deze manier bewoners van De Kornalijn, veelal met een verstandelijke beperking, meer om te laten gaan met inwoners uit de wijk Vinkhuizen van alle leeftijdscategorieën. Een win-win situatie die helemaal aansluit bij het thema burgerparticipatie.

Draagvlak en locatie

Voor het beweegtuin-project werd vanuit NOVO in eerste instantie contact gezocht met de cliëntenraad en de familieraad. Na goedkeuring zijn ze verder de wijk in gegaan om draagvlak te zoeken bij de bewoners van Vinkhuizen. Door middel van flyeracties werd er contact gezocht met bewoners en vrijwillige- en professionele organisaties zoals MJD/Stiel, de buurtcentra etc.

Na een paar bijeenkomsten was duidelijk dat het draagvlak er was. Bewoners uit de wijk hebben op eigen initiatief huiskamerbijeenkomsten opgezet om te discussiëren over het onderwerp. Eigenlijk was iedereen positief en waren er zo goed als geen negatieve of kritische kanttekeningen bij de presentatie die werd gegeven door NOVO.

In Vinkhuizen werd als alternatieve locatie voor de Beweegtuin nog gekeken naar een mogelijkheid bij de buurtcentra in de wijk, maar daar ontbrak het aan geschikte vierkante meters. NOVO wilde graag deze vierkante meters van eigen terrein opofferen om zo meer interactie met de wijk te creëren. Ook het naastgelegen De Zijlen kan handig gebruik maken van de beweegtuin.

Financiën en werkgroep

Om de financiering van de Beweegtuin te realiseren werd het netwerk van NOVO ingezet en duurde het ongeveer één jaar om 130.000 euro bij elkaar te krijgen via cofinanciering. De financiering kwam o.a. tot stand dankzij het Huis voor de Sport, de Gemeente Groningen, NLA,  het Oranjefonds en de Emmaplein Foundation.

De apparatuur van fabrikant Eibe kostte bij elkaar ongeveer 60.000 euro. De overige kosten werden gemaakt voor speciaal verharde paden voor rolstoelers, een kunstgrasvloer, een digitale kinderattractie, groenaanleg, hekwerk, verlichting en camerabewaking,

Ondertussen werd er een werkgroep samengesteld van professionals en vrijwilligers. In deze groep zitten bijvoorbeeld een fysiotherapeut en een gymleraar maar ook bewoners uit de wijk Vinkhuizen die sport zien als een middel om de cohesie in de wijk te bevorderen.

Visie m.b.t. de Beweegtuin

Door de werkgroep is er contact gelegd met o.a. B-Slim en scholen in Vinkhuizen die ook projectmatig gebruik willen maken van de beweegtuin. Er wordt nagedacht hoe deze beweegtuin optimaal benut kan worden door zowel bewoners als organisaties in de wijk. Ook is er een buitenkookgelegenheid aangelegd zodat er gesport kan worden én een gezonde maaltijd genuttigd of bereid kan worden. Dit kan gedaan worden in eigen beheer of overgelaten worden aan de bewoners van De Kornalijn. Uiteraard tegen een kleine vergoeding.

Ook studenten bieden zich spontaan aan om vrijwillig één uur per week les te gaan geven in de Beweegtuin. De Beweegtuin inspireert mensen nu al.

Welgemeend advies uit Vinkhuizen

Om het Buitenfitness project in Beijum succesvol te laten slagen is het zaak dat niet alleen particulieren of wijkbewoners  deze kar trekken maar professionele organisaties met uitgebreide netwerken. In Beijum is bijvoorbeeld de Boerderijum een perfecte club hiervoor. De bewoners van De Zijlen kunnen eventueel garant staan voor het onderhoud van de apparatuur en er zal meer toeloop vanuit de wijk zijn op en rondom Boerderijum.

De kern moet zijn dat er in gesprek gegaan wordt met Boerderijum om de mogelijkheden te bespreken. Ook hier kan het mes aan twee kanten snijden. Boerderijum is gelegen in de Groene Long en er is voldoende ruimte op het terrein van de Boerderijum. Het bedrag wat nodig is voor Beijum – 120.000 – is volgens de organisatie in Vinkhuizen helemaal buiten proporties omdat er geen mindervalide aanpassingen nodig zijn.

Mike Tomale (tekst en foto’s)

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.