Buitenfitness Beijum van de baan

De werkgroep buitenfitness heeft vorig najaar sportwethouder Paul de Rook benaderd met de vraag of hij een besluit wilde nemen over de door de werkgroep gewenste voorziening. Begin april heeft de werkgroep nog een aantal steunbetuigingen overhandigd aan wijkwethouder Mattias Gijsbertsen.

Van de werkgroep ontvingen we vandaag een ‘update’. Uit die update blijkt dat het College van B&W eind april heeft besloten het voorstel niet te honoreren (brief 23 april 2015 – bijlage 1). Volgens de brief heeft de werkgroep in de afgelopen maanden aangegeven dat een afgeslankte versie van het plan zoals we dat kennen en een andere locatie dan het sportveld achter de Jaltadaheerd niet bespreekbaar waren. Het was, volgens de werkgroep, hun plan of niets.

Zoals bekend zijn de kosten van het plan erg hoog. Alleen de apparatuur kost al een ton, inrichtingskosten en dergelijke niet eens meegerekend. En op verzoek van de gemeente is eind 2014 nog eens bij bewoners van de Jaltadaheerd hun mening gevraagd. Zij gaven weer in meerderheid aan tegen deze locatie te zijn, nadat ook andere partijen bezwaren hadden tegen deze plek.

In het besluit constateert de gemeente dat er ‘geen (breed) draagvlak is’ voor deze locatie, dat ‘realiseren …. op de door u beoogde locatie zeer omstreden is’. Nog los van de eigen (gemeentelijke) inhoudelijke en financiële beoordeling, vindt de gemeente ‘het niet passend om medewerking te verlenen aan uw initiatief’, is de conclusie van het College. Daarmee onderschrijft de gemeente in feite de conclusie van het wijkteam NLA Beijum in een eerdere fase van de bespreking van het plan.

De werkgroep heeft inmiddels een reactie naar het College gestuurd waarin ze nog een aantal argumenten aanvoert dat het oorspronkelijke plan zou ondersteunen (Zie bijlage 2). Jammer is dat een formulering uit de brief zo gelezen kan worden dat het lijkt alsof de BOB, de werkgroep Groene Long en de stichting Beijumerweg zouden hebben ingestemd met de conclusie dat het voetbalveld aan de Jaltadaheerd de meest geschikte zou zijn. Dat was en is de conclusie van alleen de werkgroep, niet van de andere organisaties.

Bijlage 2:  reactie  Werkgroep Buitenfitness

 

Bijlage 1: Brief B&W Groningen

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.