Broedende Vogels

Bedelende vogels

Heeft u er al één gezien, een bedelende vogel? Ze zijn momenteel weer massaal aanwezig in de stad. Het gaat dan natuurlijk niet om armlastige figuren, maar om het ultieme lentetafereel van nestelende vogels. De vogels zijn aan het sjansen. Op strategische punten zie je af en toe vogels met hun vleugels wapperen of trillen om de aandacht van hun partner te vragen. Bedelen noemen ze dat. Zo versterken ze hun onderlinge band zodat ze samen goed voor hun kroost zullen zorgen. Later in het voorjaar kunt u ook de jongen met hun vleugels zien wapperen. Dat doen ze om hun ouders te motiveren om ze toch vooral te blijven volstoppen met voedsel.

Meer dan 100 soorten
De stad lijkt misschien niet de meest voor de hand liggende plaats om naar vogels te zoeken. Toch telt de stad Groningen meer dan honderd soorten vogels waaronder een aantal bijzondere zoals de Blauwborst, de Geoorde fuut en de IJsvogel. Juist de stad is soms voor vogels erg aantrekkelijk omdat ze er nestgelegenheid en voedsel in overvloed vinden. Als je goed oplet merk je dat wij niet de enige bewoners van onze huizen zijn maar dat we ons huis of kantoor delen met vogels als de Huismus, Huiszwaluw, Kauw of Zwarte roodstaart. Op de platte daken in de stad lijkt het soms net een duingebied met heuse zeevogels zoals meeuwen, sterns en scholeksters. En dan hebben we ook nog alle parken en tuinen waar het op een mooie voorjaarsochtend een kabaal van jewelste is als alle vogels tegelijk het hoogste lied zingen.

Nestkasten
De gemeente Groningen probeert de stad voor vogels zo optimaal mogelijk in te richten door bijvoorbeeld het plaatsen van vele honderden nestkasten aan en in gebouwen maar ook in de vele stadsparken. Om ervoor te zorgen dat de stad aantrekkelijk is en blijft voor vogels, heeft de gemeente de afgelopen vier jaar door ecologisch adviesbureau Koeman en Bijkerk in kaart laten brengen waar welke vogels zitten. Ook dit jaar zijn de ecologen van dit adviesbureau weer in de stad te vinden om de vogels in kaart te brengen. Zo kan de gemeente het beheer van bijvoorbeeld parken afstemmen op de vogels die er zitten of kan ze desnoods de inrichting of het beheer aanpassen om andere soorten aan te trekken.

Oeverzwaluw

In Beijum en Lewenborg zijn diverse groengebieden te vinden waaronder de Boterdiepstrook in het noordwesten van Beijum en Kardinge en het wijkpark in het noordwesten van Lewenborg. Soorten die in de afgelopen jaren al zijn aangetroffen in of rond deze gebieden zijn bijvoorbeeld de Kleine karekiet, de Oeverzwaluw, de Krakeend en de Tuinfluiter. Een teken dat het groen in deze wijken “volwassen” begint te worden zijn de eerste broedgevallen van de boomklevers. Deze soort broed in holtes in bomen, vaak oudere bomen. De gemeente heeft onder andere deze soorten als doelsoorten aangewezen en zorgt er met het beheer voor dat de omstandigheden voor deze soorten zo gunstig mogelijk blijven.

Prijsvraag
Misschien heeft u de genoemde vogels al bij u in de buurt gezien. Is dit niet het geval en wilt u ook eens bijzondere vogels zien? Kijk dan op de website van de gemeente (www.groningen.nl/natuur) en doe mee met een vogelexcursie bij u in de buurt. Op de website van de gemeente staat ook een prijsvraag waarmee u één van de 5 mooie nestkasten voor uw tuin kunt winnen.  Zo kunt u volgend jaar misschien ook van die bedelende vogels in uw tuin of op het balkon kunt zien.

bron: ingezonden

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.