BOB-werkgroep Veiligheid (update)

De Bewonersorganisatie Beijum kent sinds enige tijd ook een werkgroep Veiligheid. De werkgroep nodigde onlangs de scholen in de wijk uit voor een kennismakingsgesprek. 16 Februari zat de werkgroep om de tafel met vertegenwoordigers van de Ouderraad van De Doefmat en de medezeggenschapsraad van De Dijk. Er is met name gesproken over de situatie met betrekking tot de schoolpleinen. In Beijum hebben bijna alle schoolpleinen ook een buurtfunctie: ze zijn buiten schooltijd in principe vrij toegankelijk en er kan dan o.a. gebruik worden gemaakt van zit- en speelvoorzieningen.

Zeker in een jeugdrijke wijk als Beijum kan buurtgebruik van de schoolpleinen een belangrijke extra voorziening zijn als ontmoetings- en speelgelegenheid. Gemeente en scholen zijn het daar beide mee eens. Meerdere scholen ervaren van dat gecombineerde gebruik echter ook de lasten: vervuiling, vernielingen en verstoring van avondactiviteiten zijn voorbeelden van overlast waar scholen mee te maken hebben. Daar is tijdens het overleg op 16 februari uitgebreid over gesproken en er zijn een aantal afspraken gemaakt over mogelijke verbetering van de aanpak van de overlast.

Inmiddels hebben ook de Dom Helder Camaraschool en De Heerdstee melding gemaakt van vandalisme op hun schoolpleinen en aan hun gebouwen.

Op de werkgroepvergadering van 23 februari jl. is o.a. verder gesproken over  een alternatief onderzoeksproject over wijkveiligheid dat uitgevoerd is in De Wijert en dat mogelijk ook voor Beijum interessant kan zijn. Daar wordt inmiddels verder over overlegd.

De BOB-werkgroep Veiligheid vergaderde opnieuw op donderdag 22 maart jl.. Overlastsituaties op o.a. centrum Oost, Hylkemaheerd en het Dwarsdijkje kwamen aan de orde. Er wordt contact over opgenomen met de politie.

De werkgroep (die inmiddels uit 7 leden bestaat), komt weer bijeen op 10 mei a.s., aanvang om 20.00 u. in de Wegwijzer. Belangstellenden voor de werkgroep kunnen contact opnemen met  veiligheid@beijum.org

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.