BOB-wergroep Veiligheid (update)

De Bewonersorganisatie Beijum kent sinds enige tijd ook een werkgroep Veiligheid. De werkgroep nodigde onlangs de scholen in de wijk uit voor een kennismakingsgesprek.  Donderdag 16 februari zat de werkgroep om de tafel met vertegenwoordigers van de Ouderraad van De Doefmat en de medezeggenschapsraad van De Dijk. Er is met name gesproken over de situatie met betrekking tot de schoolpleinen. In Beijum hebben bijna alle schoolpleinen ook een buurtfunctie: ze zijn buiten schooltijd in principe vrij toegankelijk en er kan dan o.a. gebruik worden gemaakt van zit- en speelvoorzieningen.

Zeker in een jeugdrijke wijk als Beijum kan buurtgebruik van de schoolpleinen een belangrijke extra voorziening zijn als ontmoetings- en speelgelegenheid. Gemeente en scholen zijn het daar beide mee eens. Meerdere scholen ervaren van dat gecombineerde gebruik echter ook de lasten: vervuiling, vernielingen en verstoring van avondactiviteiten zijn voorbeelden van overlast waar scholen mee te maken hebben. Daar is tijdens het overleg op 16 februari uitgebreid over gesproken en er zijn een aantal afspraken gemaakt over mogelijke verbetering van de aanpak van de overlast. Werkgroep en scholen houden daarover de komende tijd contact met elkaar.

Op de werkgroep vergadering van 23 februari jl. is o.a. verder gesproken over  een alternatief onderzoeksproject over wijkveiligheid dat uitgevoerd is in De Wijert en dat mogelijk ook voor Beijum interessant kan zijn. Daar wordt inmiddels verder over overlegd.

De BOB-werkgroep Veiligheid vergadert weer op donderdag 22 maart a.s., aanvang 20.00 u., in De Wegwijzer. Op de agenda dan o.a. opnieuw het wijkveligheidsonderzoek de Wijert, Burgerwacht en andere zaken die de wijkveiligheid in Beijum aangaan. Belangstellenden voor de werkgroep zijn welkom: veiligheid@beijum.org

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.