Bijeenkomst Woldstreek

Zoals bekend wordt er vanaf 2009 -in opdracht van de gemeenten Bedum en Groningen- gewerkt aan een gebiedsplan voor De Woldstreek, het gebied ten (noord)oosten van Beijum. Dat leidde tot een inrichtingsplan met twee varianten: één  variant  gericht op optimalisatie van de huidige landbouw en één  variant gericht op de ontwikkeling van de landbouw met inpassing van recreatie zoals een natuurgolfbaan.  

22 Mei 2012 heet de Stuurgroep besloten om af te zien van de variant met een golfbaan en de projectgroep verzocht de landbouwvariant verder uit te werken. Die uitwerking is er nu: ‘Het perspectief De Woldstreek’.  Die uitwerking wordt 5 maart a.s. gepresenteerd aan de klankbordgroep Woldstreek en de agrariërs in het gebied. In de klankbordgroep zijn o.a. ook de Bewonersorganisatie Beijum (BOB), de huurdersvereniging Patrimonium en enkele bewonersgroepen uit de oostelijkde heerden vertegenwoordigd.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.