Bijeenkomst Beijumse vrijwilligersorganisaties succesvol

Op initiatief van de Bewoners Organisatie Beijum (BOB) werd op 23 januari ’s avonds in het Heerdenhoes, een bijeenkomst georganiseerd waarvoor diverse organisaties van bewoners uit de wijk Beijum waren uitgenodigd. Het thema van de avond was ‘burgerparticipatie, hoe, wat en waar’, dit als logische vervolgstap na de presentatie tijdens de viering van 30 jaar BOB op 5 oktober 2013, waar het onderwerp voor het eerst aan de orde kwam.

De tijd is rijp om in de wijk de koppen bij elkaar te steken en te kijken of er een visie valt te vormen voor de wijk waarbij alle vrijwilligersorganisaties elkaar kunnen ondersteunen, wellicht samen initiatieven kunnen ontplooien.

Enthousiaste vrijwilligers

In totaal hadden 22 vrijwilligers en 9 vrijwilligersorganisaties gehoor gegeven aan de oproep. Aanwezig waren mensen van: MAF (Music and Fun), de werkgroep Groen & Grijs van de BOB, de klankbordgroep Groene Long, de ZZP-club, het Holmsterheerdcomité, de Buurtcentra (inclusief Trefpunt en Amkemakoepel), de Bron, Pand49, de huurdersvereniging Patrimonium en de BOB zelf. Allen wilden hun steentje bijdragen aan deze wijkbrede discussie waarbij de primaire insteek was om te horen waar vrijwilligersorganisaties zich zorgen om maken, waar we elkaar kunnen ondersteunen en ideeën te inventarissen. Het gaat hier om een eerste aftrap, een inventarisatie van opvattingen en ideeën die binnen de organisaties zijn over burgerparticipatie.  Bij een tweede fase zullen concrete ideeën kunnen leiden tot een gezamenlijke visie voor de wijk.

Bij het onderwerp van deze avond moeten we vooral denken aan waar we in de toekomst rekening mee houden, wat ons als wijk staat te wachten en hoe we één front kunnen vormen om te komen tot een constructief wijkbreed overleg.

Door de bezuinigingen op wijkbeleid en wijkbeheer én het wegvallen in de toekomst van de NLA-gelden, die de wijk in 8 jaar tijd ruim 3,5 miljoen hebben opgeleverd, is het belangrijk om na te denken hoe we tot andere oplossingen kunnen komen. Je zou dan bijvoorbeeld kunnen denken aan een fenomeen als een bewonersbedrijf, een uitgifte van bouw– en onderhoudsgereedschappen of de uitleen van speel- en activiteitenspulletjes, evenals andere voorbeelden die op de bijeenkomst van 5 oktober al werden aangedragen.

Beijum aan de Bak

De avond werd geopend door de voorzitter van de BOB, John Veldman, die aangaf blij verrast te zijn met de opkomst en belangstelling voor het actuele onderwerp. Tijdens zijn uitleg gaf hij aan dat vooral de term burgerparticipatie zeker niet het toverwoord van de avond zou zijn maar wel samenwerkingsverbanden onderling, de inbreng van vernieuwende en/of innovatieve ideeën en praktische oplossingen.

De vorige jaren is er dankzij de NLA gelden flink geïnvesteerd in projecten in de wijk, zoals: de Groene Long, speelvoorzieningen, kunstprojecten maar ook structurele activiteiten waarbij we kunnen denken aan Bruisend Beijum en de kerstmarkt. Deze activiteiten zullen in de toekomst allemaal veel kleinschaliger worden opgezet of soms zelfs helemaal wegvallen. Daarbij komen nog eens de opgelegde ‘blokheffing’ voor woningcorporaties en de ontslagen bij de professionele instanties. Het gaat er allemaal minder rooskleurig uitzien in de wijk. Niets doen en afwachten is geen optie.

Kerngroep

De vraag is als concrete ideeën worden gevormd, door bijvoorbeeld een kerngroep die van te voren overleg heeft gehad met de achterban en ideeën uit de wijk heeft geïnventariseerd, waar deze plannen gerealiseerd kunnen worden. Het is nu zo dat Carex (anti-kraak) het beheer van de Doefmatvan de gemeente heeft overgenomen en bepaalt wie er in de lokalen komen. Als je als wijk gezamenlijk naar de Gemeente stapt met een goed plan zouden daar mogelijkheden kunnen liggen. Garanties zijn er nooit, maar nooit geschoten is ook altijd mis.

Tijdens de vergadering werden verschillende, goede ideeën geopperd waarbij opvallend was dat bijna alle organisaties het eens waren dat er de afgelopen jaren veelal op eigen ‘eilandjes’ is gewerkt en het nu toch tijd is om meer de krachten te bundelen.

Samen met de wijk

Patrimonium is bereid om het pand waar de videotheek (SLS-shop) in zat op te splitsen in bijvoorbeeld drie units en die tegen een gereduceerde prijs te verhuren. De woningbouwcorporatie is er zich goed van bewust dat plein Oost er niet al te best voor staat. Er zijn duidelijk zorgen over de terugkomst van Innersdijk, maar vooralsnog gaan we er vanuit dat de bouw van het nieuwe Innersdijk gewoon zoals gepland in april van dit jaar begint.

De buurtcentra willen graag naar één centrale plek, , bijvoorbeeld het Gezondheidscentrum, als dat leeg zou komen (en dan zou het gezondheidscentrum naar dat nieuwe gebouw naast Innersdijk, als dat ooit komt). De aanwezige organisaties zijn allemaal bereid om eventueel met anderen onder één dak te gaan zitten. Daarom is het jammer dat het rapport van de gemeente dat alle ruimtes in kaart heeft gebracht nog niet beschikbaar is.

De nadruk wordt gelegd op het creëren van draagvlak in de wijk en de wijk te betrekken bij de visie. Hierbij is laagdrempeligheid een vereiste wat ook tevens inhoudt dat voorlichting en informatie naar de wijkbewoners en hun feedback een belangrijke factor is. Samen met wijkbewoners is er meer kans van slagen om de plannen van de grond krijgen.

Beheer

Wat betreft het openbaar beheer van de wijk overnemen lijkt een eenvoudigere opgave maar blijkt toch complex. Snoeien en vuil opruimen kan bijna iedereen, maar wat te denken van stoeptegels of klinkers opnieuw leggen? Verkeersborden onderhouden en vernielingen aan speeltuintjes repareren? Er komt nog al wat bij kijken om de continuïteit van deze activiteiten te garanderen.

Veel van de vrijwilligersorganisaties willen blijven bijdragen aan de behoefte van de wijkbewoners die ook nauw betrokken zullen worden bij het vormen van een visie. We hopen dat bij het tweede overleg op 27 maart aanstaande ook Ambiente, Centraal Wonen, Huis en Heerd en de overige heerdcomités alsnog zullen aanschuiven om hun ideeën in te brengen.

Mike Tomale (tekst) en Willemien Mensinga (foto’s)

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.