Bewonersorganisaties slaan handen ineen

{nomultithumb}Kwieke Kwakker januari/februari 1986

Vroeger, in 1986 was er nog geen Beijumkrant, toen was er de “Kwieke Kwakker”

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}
De bewonersorganisatie van Beijum, Lewenborg, Oosterhogebrug en Ulgersmaborg hebben in december jongstleden besloten gezamenlijke  belangen gemeenschappelijk aan te pakken. Steeds vaker werden de organisaties geconfronteerd met zaken die betrekking hebben op een ruimer gebied dan de eigen wijk alleen. Recente voorbeelden hiervan zijn het stadsgewest park, het oosterhamriktrace en het nieuwe (bus) lijnennet. Een van elkaar gescheiden optreden vanuit de wijken leidt vaak tot overlappingen en ongewilde  tegenstrijdigheden. Op deze wijze,  zo leert de historie, wordt weinig effectief gewerkt. Men geeft zo diverse  instanties gelegenheid tot het voeren van een verdeel- en heerspolitiek. {/gfont}

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}
Inventarisatie  knelpunten
Tijdens de oprichtingsvergadering van het Noordelijk Stadsoverleg (NSO) op 3 december, is een inventarisatie gehouden van zaken die op korte termijn om een gezamenlijke aanpak vragen. Uit deze inventarisatie  ontstonden de volgende  clusters van knelpunten die de noordelijke stadswijken:
Cluster 1
Hunzebos/Stadsgewestpark; Zwembad; busverbinding Ulgersmaborg-Lewenborg; Korrewegbrug-Ulgersmaweg; fietspaden.
Cluster2
Wijziging bestemmingsplannen; Stuurboords-Bakboordswal; Stadsweg; Bedrijfsterreinen; Winkelvestigingsbeleid.
Cluster3
Algemeen voorzieningennivo; Vervuiling, vandalisme  en verkrotting; Woonproblematiek; Gifspuiten/gifvrij; Centrale antenne inrichting.{/gfont}

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}
Werkgroepen
Om de vraagstukken uit de clusters effectief en efficient te lijf te gaan zijn werkgroepen gevormd. Deze bestaan uit een of meer vertegenwoordigers van elke bewonersorganisatie die min of meer gespecialiseerd zijn op de betreffende  punten. Zo bestaat de werkgroep die zich richt op de punten uit cluster 1 voor een groot gedeelte uit leden van de diverse werkgroepen verkeer. {/gfont}

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}
Prioriteiten
Niet alle punten uit de clusters komen direct voor behandeling in aanmerking. Het aantal, maar ook het gewicht ervan dwingt de werkgroepen tot het stellen van prioriteiten. Afgesproken is dat  in eerste instantie de volgende punten worden afgewerkt.
1.    Het voorstel van het Gemeentelijk Vervoersbedrijf met betrekking tot de nieuwe buslijn 4 naar Ulgersmaborg . Hierdoor vervalt de verbinding met Lewenborg en ontstaat een gevaarlijke eindlus over de Stadsweg.
2.    De bouw van een zwembad in het noorden van de stad Groningen. De beslissing hierover wordt nu al jaren door de gemeente voor zich uit geschoven. Het Noorderlijke Stadsoverleg is van mening dat een zwembad een hogere prioriteit heeft dan andere gemeentelijke plannen als bijvoorbeeld het Hunzebos.
3.    De Centrale Antenne Inrichting. Lewenborg is nog niet aangesloten op het gemeentelijke kabelnet en staat nu voor de vraag welk systeem het meest interessant is voor de bewoners. De keuze van een gebruikersvriendelijke CAI is tevens van belang voor de andere wijken die een systeem opgedrongen hebben gekregen.
4.    Noord-Groningen Gifvrij. Het plant-en dan ook spuitseizoen staat weer voor de deur. Leden van de diverse werkgroepen in onze wijken zullen opnieuw trachten onder andere de chemische onkruidbestrijding een halt toe te roepen. {/gfont}

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}
Concrete activiteiten
Het NSO zal u in deze krant en via andere media regelmatig op de hoogte houden van de activiteiten die verricht worden.
Tenslotte. Zoals voor vele dingen geldt, geldt ook hier : vele handen maken licht werk. Inwoners van de noordelijke wijken die mee willen werken aan de verbetering van hun woon-, werk- en leefomgeving zijn van harte welkom in een van de werkgroepen. Voor Beijum kunt u hiervoor contact opnemen met een van de onderstaande leden van de Bewoners Organisatie Beijum.
Jannus Boersma, tel. 421746; Wim van Hardeveld, tel. 410596; Wim Nijman, tel. 410538.{/gfont}

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.