Bestemmingsplan ‘Beijum’

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een ontwerp-bestemmingsplan ‘Beijum’, met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 11 januari 2013 gedurende zes weken ter inzage ligt bij:
– het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Ged. Zuiderdiep 98, op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur;
– en in het Gemeentelijk Informatiecentrum GIC, Kreupelstraat 1 (Prefectenhof), op maandag van 13.00 tot 16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur, op donderdag bovendien van 18.00 tot 20.00 uur.

Exemplaren van het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn tegen betaling op bovenvermelde adressen verkrijgbaar. Dit ontwerp-bestemmingsplan heeft betrekking op de wijk Beijum. Het plangebied wordt begrensd door de oostelijke ringweg en het Boterdiep aan de westkant, het Spakenpad aan de noord- en oostkant en het recreatiegebied Kardinge aan de zuidkant.
Doel van dit plan is de verouderde bestemmingsregelingen te vervangen door één actueel bestemmingsplan. Dit nieuwe plan maakt tevens de nieuwbouw mogelijk van het woon-, zorg- en behandelcentrum Innersdijk.
Het ontwerp-bestemmingsplan wijkt op enkele onderdelen af van het voorontwerp, dat voor inspraak ter inzage heeft gelegen van 15 juni tot en met 12 juli 2012.

U kunt het ontwerp-bestemmingsplan – met identificatienummer NL.IMRO.0014.BP505Beijum-ow01 – ook inzien op gemeente.groningen. nl/bestemmingsplan. Door te zoeken op ‘bestemmingsplan Beijum’ komt u bij de pdf-bestanden van het plan (‘papieren versie’). U kunt ook doorklikken naar de interactieve bestemmingsplannenkaart.
Deze kaart vindt u ook op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
De digitale planbestanden zijn te vinden op gemeente.groningen.nl/roonline/plannen.

Vanaf 11 januari tot en met 21 februari 2013 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Schriftelijk bij de gemeenteraad, p/a dienst RO/EZ, postbus 7081, 9701 JB Groningen.
Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen kunt u een afspraak maken met het team juridische zaken RO/

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.