Besluit wijkteam NLA Beijum over buitenfitness

Het wijkteam Nieuw Lokaal Akkoord (NLA) van Beijum heeft op dinsdagavond 29 oktober een uitvoerige discussie gevoerd over het voorstel om een bijdrage te leveren aan de realisatie van een plek voor buitenfitness in Beijum.

Al sinds eind 2012 is een groep mensen enthousiast bezig met de mogelijke realisatie daarvan. Een eerste voorstel is in oktober 2012 afgewezen maar daarna werd door het wijkteam de mogelijkheid geboden om in een later stadium alsnog een nieuwe aanvraag in te dienen en te bespreken. Daarvoor werden acht voorwaarden ontwikkeld.

In de afgelopen maanden is in de wijk de discussie verhevigd of en in hoeverre aan die voorwaarden zou zijn voldaan vooral uitmondend in een discussie over de door de initiatiefnemers voorgestelde plek: het hondenspeelveldje achter de Galkemaheerd in de Groene Long. Volgens de initiatiefnemers voldoet deze plek aan de voorwaarden en is deze uitermate geschikt, waarop de in de Groene Long actieve werkgroep handtekeningen heeft verzameld van bewoners die deze voorziening juist niet in de Groene Long zien.

Het wijkteam heeft daarop gemeend zich niet in deze ‘twist’ te willen mengen om een keuze te maken waardoor ze ook onderdeel van de discussie zou worden, maar heeft een oplossing gevonden om op zijn minst de gemoederen te bedaren, een adempauze te creëren en verder te kijken.

Immers, ook als het wijkteam zou hebben ingestemd met de in eerste instantie genoemde financiële bijdrage zou de initiatiefgroep nog andere financiers moeten vinden alvorens het plan doorgang zou kunnen vinden. Het Wijkteam zou met die toezegging slechts co-financier zijn.

Omdat ook over andere voorwaarden (zoals de keus voor de precieze invulling, het draagvlakonderzoek, betrokkenheid derden) nog veel vragen waren, heeft het wijkteam het volgende besluit genomen:

Het wijkteam NLA Beijum neemt nu geen besluit over de aanvraag van de buitenfitness.

In de situatie die is ontstaan, doordat partijen in de wijk tegen over elkaar staan, kiest het wijkteam er voor om de aanvraag bij de dienst OCSW neer te leggen.

Daarmee komt de aanvraag in een breder perspectief te liggen.

Het gaat er om of er een plek voor de buitenfitness komt en op welke plek de buitenfitness dan zou kunnen komen.

In de laatste zin wordt in het midden gelaten waar de buitenfitness zou kunnen komen. Dat zou ook nog een plek buiten de wijk kunnen zijn (Elders in Noorddijk? Kardinge?)

John Veldman

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.