Beijumers over Beijum

{nomultithumb}Kwieke Kwakker 7e jaargang nummer 1 januari 1985

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Beijumers over Beijum{/gfont}

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Vonden bewoners het prettig om in 1984 in Beijum te wonen? Welke Beijumer aktiviteiten sprak hen vorig jaar het meest aan? Wie is er uitgeroepen tot Beijumer van het jaar? Wat willen Beijumers in 1985 veranderd zien in hun wijk? Met deze vragen in het ambitieuze hoofdje wipte de Kwieke Kwakker  gehuld in winterjas spontaan de wijk in om op locatie een 40-tal toevallige slachtoffers te overrompelen wier mening als representatief voor Beijum geldt. Op sommige vragen werd meer dan een antwoord gegeven door bewoners.{/gfont}

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Overgrote meerderheid{/gfont}

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Op de vraag of men het prettig wonen vond om in 1984 in Beijum te wonen antwoordde een overgrote meerderheid ( 36) met: Ja, 4 mensen woonden liever elders. Is de negatieve b(e)ij(um) klank die deze wijk had eindelijk verstomd? Het lijkt er veel op. Opvallend was ook dat alle bewoners hierover een mening hadden.{/gfont}

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Zonne-energieproject{/gfont}

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Over de vraag welke Beijumer aktiviteit men het afgelopen jaar het meest waardeerde  waren de meningen verdeeld. De in gebruikneming van het zonne-energie projekt aan de Froukemaheerd scoorde het hoogst. Met tien stemmen, gevolgd door de aktieweek van het vredesplatform Beijum (6 -12 mei) en buurtcafe (ieder 4 stemmen). Verder werden genoemd: klaverjassen (2x), hof van Beijum(2x), naaicursus, biljarten, gymnastiek, kerst-in voor ouderen, volksdansen, voor bejaarden, DIO-markt, buurtfeest, toneelstuk “Kaatje zonder handschoenen”  van De Voorziening, dammen, sjoelen, aktiviteiten wijkpolitie, vergadering groenvoorziening Concordia en badminton (allen 1x, 4 geënquêteerden hadden hierover geen mening.{/gfont}

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Hanneke Kappen Beijumer van het jaar{/gfont}

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}In een spannende nek aan nek race met FC Groningen spits Rob Mcdonald (die met 9 stemmen eervol 2e werd) wist Hanneke Kappen, presentatrice van het jongeren tv-programma “Je Ziet Maar” de titel van Beijumer van het jaar 1984 in de wacht te slepen. Hanneke kreeg uiteindelijk 11 stemmen. Op de derde plaats eindigde een heel pelotonnetje: Jos Roossien (FC Groningen), wijkagent Jan van Oesenburg, pastor van der Barselaar en de barkeeper van de Hof van Beijum, Jan Plagmeijer (allen 2x). De groenteboer van “de koolschuur ”  scoorde 1x. 1 deelnemer was principieel tegen deze vraag, 10 inwoners onthielden zich van mening.{/gfont}

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Meer winkels{/gfont}

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Maar liefst de helft van de ondervraagde antwoordde op de vraag wat men in 1985 in Beijum veranderd wil zien dat er meer winkels moeten komen. 1 daarvan, een jongen van een jaar of 14, gaf doodleuk als toelichting: “dat kan ik nog meer jatten”. 11 inwoners vonden dat het gif spuiten moet ophouden. Er gingen 9 stemmen op om Beijum als wijk een sfeervol karakter te geven,  terwijl 7 inwoners een betere aanpak van de schimmel-en vocht problematiek voor stonden. Vrij algemeen heerstte de tendens dat men vond dat de gemeentepolitie Beijum verwaarloost. Verder werd genoemd: lagere huren (2x), overlast van honden aanpakken (2x), meer doen voor jongeren (1x), dat mensen hun tuinen meer gaan onderhouden (1x), s ’winters strooien op fietspaden (1x), meer culturele aktiviteiten (2x), beter onderhoud gemeenschappelijk groen, beveiliging d.m.v. hekken bij sloten (een mevrouw vertelde dat ze wist van 7 kinderen dat ze al in het water gevallen zijn), auto’s op parkeerplaatsen i.p.v. voor de deur en snelheidscontrole op de rondweg door Beijum (allen 1x). De gemeenteraad weet dus wat haar te doen staat in Beijum!{/gfont}

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Joost Schmitz{/gfont}

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.