Beijum, wijk op de grens: Lezing met beamer-presentatie

Lezing Jan van den Broek

Op donderdagavond 9 april om 20.00 uur zal dr. Jan van den Broek, voormalig gemeente-archivaris van Groningen, een lezing verzorgen in buurtcentrum De Kleihorn in Beijum. Hij verzorgt hiermee de aftrap van een serie lezingen georganiseerd door de Historische Werkgroep Beijum.
De lezing van Van den Broek heeft als titel ‘Beijum, wijk op de grens. Het middeleeuwse begin van een stadswijk’. Hij zal o.a. spreken over de Beijumer Zuidwending, die nu van west naar oost dwars door de wijk loopt, maar die in de Middeleeuwen een onderdeel was van de oude grens tussen het noordelijkste puntje van Drenthe en Friesland, tussen de bisdommen Utrecht en Münster, en veel later de gemeenten Noorddijk en Bedum! Van den Broek zal verder ingaan op de geschiedenis van de landontginning, de indeling van het land, de bestuurlijke indeling en de waterstaatkundige ontwikkeling in dit gebied.

Een kenschets van het onderzoek van Jan van den Broek en van zijn manier van voordrachten houden is te lezen in de Regiokrant Groningen van 23 februari jl (zie ook: www.regiokrant.nl).

De Historische Werkgroep Beijum, die ook verantwoordelijk is voor het boek Boeren, burgers, Beijumers (2e herziene druk 2014), wil met de serie lezingen de belangstelling voor de geschiedenis en actuele ontwikkelingen van Beijum en omgeving een nieuwe impuls geven.

De entree op donderdag 9 april is gratis.

Link: Flyer9aprilA4

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.