Beijum rijk voorzien van nestkasten en vleermuiskasten

Nieuwbouw
In een vorig nummer van de Beijumkrant heb ik al aangegeven dat de directe omgeving van de Montessorischool De Dijk ondertussen rijk is aan nestkasten voor allerlei soorten vogels en vleermuizen. In het afgelopen jaar is naast de Montessorischool een nieuw huizenblok bijgebouwd. In de kopgevels van dit huizenblok heeft De Huismeesters op verzoek van Avifauna Groningen en de gemeente gierzwaluwnestkasten en vleermuiskasten laten inmetselen. Op dit moment ligt een verzoek van gemeente en Avifauna bij de projectmanager van het nieuwe Innersdijk om in de nieuwbouw eveneens nestkasten en vleermuisverblijven mee te nemen. De projectmanager heeft al aangegeven aan dit verzoek gehoor te gaan geven.

Groene Long
Door toedoen van de werkgroep Groene Long zijn in het najaar van 2011 in de Groene Long een groot aantal houten nestkasten voor bijvoorbeeld koolmezen en ringmussen opgehangen. Deze nestkasten waren in eerdere instantie tijdens werkdagen van de Groene Long getimmerd door kinderen van o.a. de scoutinggroep de Voerman. Dit jaar zijn in het meest oostelijk deel van de Groene long tevens nestkasten en vleermuisverblijven in opdracht van de gemeente opgehangen. Het betreffen nestkasten voor o.a. roodborst, boomklever, boomkruiper en bonte vliegenvanger. Leuk om te vertellen is nog dat op het eilandje in heringerichte oostelijk deel van de Groene Long (fase 1) een ijsvogelwandje is aangebracht, waarin een ijsvogel zijn broedhol kan graven.  

Boterdiepstrook
Hier zijn in opdracht van de gemeente Groningen in  voorjaar 2012 nestkasten voor een groot aantal verschillende soorten vogels opgehangen. In eerdere instantie had de gemeente hier al zomerverblijven voor vleermuizen aan bomen laten ophangen.

Bomen langs Zuidwending
In een aantal van deze populieren zijn enkele jaren geleden in opdracht van de gemeente zomerverblijven voor vleermuizen opgehangen.
Geconcludeerd kan worden dat de groene delen van Beijum thans rijkelijk voorzien zijn van nestkasten voor vogels en verblijfkasten voor vleermuizen. Dit komt deels voort uit werkzaamheden aan de Groene Long en deels uit het beleid van de gemeente Groningen. Het beleid van de gemeente Groningen streeft naar het ophangen van dergelijke nestkasten en vleermuisverblijven in de zogenaamde (kerngebieden van de) Stedelijke Ecologische Structuur. Hiertoe behoren ook de Groene Long, de Zuidwending en de Boterdiepstrook. Doel is de biodiversiteit in deze delen te verhogen. In de groene delen van Beijum is het ophangen van deze faunavoorzieningen hard nodig, omdat de bomen nog niet oud genoeg zijn om natuurlijke holten voor betreffende dieren te herbergen.

Tekst + foto’s: Rob Lindeboom

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.