Beijum aan de bak, op zoek naar verbinding

Donderdagavond 10 april was alweer de tweede bijeenkomst van ‘Beijum aan de bak’ in het Heerdenhoes. Alle organisaties die ook op de eerste bijeenkomst van 23 januari aanwezig waren hadden weer gehoor gegeven, op drie na: het Holmsterheerdcomité, de ZZP’ers en de huurdersvereniging Patrimonium. Daar stond tegenover dat het Jensemaheerdcomité en Centraal Wonen er voor het eerst bij waren.

Voor deze vergadering was Irma Zijlstra van stadsdeelcoördinatie uitgenodigd om uitleg te geven over spontaan ontwikkelde activiteiten in andere wijken van de stad. John Veldman, die de vergadering voorzat, hoopte dat met de uitleg van Irma er meer duidelijkheid zou komen over een mogelijke rol van de gemeente bij burgerinitiatieven, en tevens een positieve impuls voor de vergadering.

Gelet op het feit dat de wijk Beijum recht heeft op een x-aantal vierkante meters om culturele activiteiten te ontplooien is het belangrijk om goed in kaart te brengen hoeveel gebouwen c.q. accommodatie in de wijk beschikbaar zijn om dit soort activiteiten te ontplooien. Tjerd van Riemsdijk heeft dit het afgelopen half jaar in kaart gebracht. 

Stadsdeelcoördinatie

Aan het begin van haar verhaal legde Irma Zijlstra uit dat in ander wijken in Groningen activiteiten ontplooid door vrijwilligers die qua inhoud Beijum misschien wel aan het inhalen zijn. Wijken als Selwerd, Reitdiep, Gravenburg, Buitenhof, Hoogkerk en de Held.

Ook werd nogmaals duidelijk gemaakt dat het geld op raakt. Mankracht en gebouwen, dat is wat ons rest. Volgens Irma wacht de gemeente om de burgers en wijken die zelf activiteiten ontwikkelen te faciliteren. Dat kan zijn in het groen maar ook in de zorg. Goede voorbeelden van de participerende samenleving zijn de cocreatie ontwikkelingen in andere wijken waar professionals en vrijwilligers meer samen zijn gaan werken.

Een manier om tot goede plannen te komen voor de wijk is door op verschillende vlakken krachten te bundelen, dan creëer je draagvlak: door concrete ideeën aan te dragen, informatie op te halen uit de wijk en de hulp van professionals in te schakelen. Dat kan bijvoorbeeld door een informatiemarkt op te zetten zoals in Selwerd werd georganiseerd. Met daarin een weggeefwinkeltje, advies om rond te komen met weinig geld, participatiebanenwinkel, eerste hulp bij ouderen, Jimmy’s etc.

Na de presentatie van Irma Zijlstra waren er natuurlijk voor de hand liggende vragen: hoe krijg je de mensen zo ver om te participeren en hoe bereik je de mensen? Mogelijkerwijs zou door middel van het inzetten op een specifieke doelgroep meer bereikt kunnen worden. Concrete ideeën aanreiken die specifiek aantrekkelijk zijn voor een doelgroep, bijvoorbeeld voor jongeren of ouderen.

Een andere mogelijkheid is alles wat al in de wijk gebeurd aan vrijwilligerswerk thematisch in te delen. We kunnen dan denken aan thema’s als jeugd, zorg, werk enz. Een voorbeeld van een succesvol burgerinitiatief in onze wijk is het groenonderhoud van de Jensemaheerd. Alle groenvoorziening wordt intussen al jaren vrijwillig door de heerdbewoners onderhouden.

Vrijwillige Initiatieven die al in de wijk aanwezig zijn moeten gebruikt worden als een slinger om deze verder uit te bouwen. Zo zouden meer volkstuintjes gerealiseerd kunnen worden in de openbare groenvoorziening. Voorzieningen dicht bij de mensen creëren om zo het maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel te vergroten.

Wellicht dat 6 juni – bij het feestje ter afronding van de aanpak van Plein Oost – een mooi moment is om naar toe te werken en de inwoners van de wijk te informeren over de plannen van ‘Beijum aan de bak’, de wijkbewoners te vragen wat ze graag willen en ideeën te inventariseren.

Tekst en foto: Mike Tomale

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.