Beijum 2011: Meer zorgmeldingen in beeld

Nu het einde van 2011 in zicht is, kan er terug gekeken worden op een drukker jaar bij het Meldpunt Overlast en Zorg. Voor een gedeelte ligt dat aan de hoeveelheid zorgmeldingen. Sommigen daarvan zijn breed uitgemeten in de media.

Gemiddeld kwamen er in de voorgaande jaren 90 meldingen met betrekking tot zorg uit het Stadsdeel Noorddijk. In 2011 zijn dat er tot en met half oktober in totaal al zo’n 120, waarvan er een kleine 50 uit Beijum afkomstig zijn… en het jaar is nog niet voorbij.

Wat opvalt is dat vooral Beijum Oost daar een belangrijk aandeel in heeft. Het aantal zorgmeldingen uit Beijum Oost is ongeveer vijf keer zo hoog als uit Beijum West.

Dat het aantal zo gestegen is zal mensen misschien verontrusten. Toch is die stijging gedeeltelijk wel te verklaren. Veel zorgmeldingen die bij verschillende instellingen als de Politie of bijvoorbeeld de woningbouwverenigingen binnen komen worden sinds kort via het Meldpunt Overlast en Zorg centraal geregistreerd en bij de hulpverlening onder de aandacht gebracht. Logisch dus dat het aantal meldingen stijgt. Op deze manier ontstaat wel een beter beeld van wat er op dit vlak onder de bevolking van Groningen, en dus ook Beijum, speelt.

In dit Stadsdeel waar ongeveer een derde van de Groningse jeugd woont, wordt ook ongeveer een derde van de stedelijke jongerenoverlast gemeld. Het aantal meldingen hierover is in Noorddijk weliswaar gedaald maar toch neemt het na burenoverlast nog steeds een tweede plaats in. In de Stad als geheel staat jongerenoverlast op de vierde plaats. Ondanks de genoemde teruggang in het hele Stadsdeel is het toch zo dat er in Beijum niet veel minder gemeld wordt. De daling zit het meest in de “kleinere wijken” zoals de Hunze en Ruischerbrug. Het aantal jongerenoverlast meldingen in het Stadsdeel Noorddijk bedraagt jaarlijks zo’n 170. Ongeveer de helft daarvan is voor rekening van Beijum.

De beide Beijumer winkelcentra worden ook dit jaar weer veel genoemd als het om jongerenoverlast gaat. Ook valt de overlast van jeugd bij scholen op. Dit zijn vaak plekken waar jongeren ongestoord hun gang kunnen gaan, immers, er zijn in de late avond en nachtelijke uren maar weinig mensen die een oogje in het zeil kunnen houden. Vaak is het zo dat dan het personeel van die scholen de eerstvolgende schooldag het resultaat van die overlast aantreft. De vorm van die overlast is dan ook vaak vernieling en niet zo zeer lawaai.

In 2010 werd er een kleine 50 keer dierenoverlast gemeld. Het lijkt er op dat dit aantal in 2011 niet veel anders zal zijn. De invoering van het hondenuitlaatplan heeft tot nu toe dus weinig effect gehad op dit cijfer. Over het algemeen klagen mensen als het om dierenoverlast gaat voor de helft over lawaai terwijl de andere helft grotendeels uitwerpselen betreft.

Zoals gezegd is het jaar nog niet voorbij. Toch kan in ieder geval nu al de conclusie getrokken worden dat er meer zorg en, vooral wat betreft Beijum, ongeveer evenveel jongerenoverlast gemeld is.

Overlast melden:

050-587 58 85 (ma t/m vr van 10.00 tot 17.00 uur)

www.gemeente.groningen.nl/overlast

foto: Gemeente Groningen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.