Beheer en onderhoud openbare ruimte in Beijum

De werkgroep Groen & Grijs van de BOB maakt zich al tijden zorgen over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Beijum. We hebben dit in 2008 al kenbaar gemaakt aan de toenmalige directeur van het Stadsbeheer.

Door bezuinigingen en een andere manier van werken bij de gemeente ontbreekt het volgens ons aan voldoende toezicht op de werkzaamheden die aannemers voor de gemeente verrichten. We weten ook dat medewerkers van de wijkpost Noorddijk hun uiterste best doen om dat te voorkomen. Maar de bezetting van de wijkpost Noorddijk, het Stadsdeel Noorddijk met de meest groene wijken van Groningen, Beijum en Lewenborg, is volgens ons niet toereikend om voldoende toezicht op de aannemers te kunnen uitoefenen.

Snoeien:

Bij het snoeien wordt het snoeiafval in de omgeving achter gelaten (foto 1) en ligt het soms ook tijdens het weekend nog in de wijk, tegen de afspraken in. Ook de kwaliteit van het snoeien laat volgens ons te wensen over. Bij het machinaal snoeien worden delen van het overhangende groen niet of onvoldoende verwijderd en blijft er veelal afval achter (foto 2). Het gesnoeide groen is in het midden helemaal kaal met boven en onder niet gesnoeid groen.

Schoffelen:

Bij het schoffelen van de groenvakken blijft schoffelafval dagen tot soms weken in en rond het groenperk liggen (foto 3). Niet alleen de aannemer van de gemeente laat schoffelafval in de perken liggen, bij groenvakken in de o.a. Wibenaheerd ligt schoffelafval ook langere tijd in perken voor woningen van een woningcorporatie. Groenvakken worden soms veel te laat of niet geschoffeld waardoor het onkruid in het betreffende vak boven de beplanting uit groeit en de beplanting zelf niet meer zichtbaar is.

Maaien:

Bij het maaien van de grasperken en/of grasbermen wordt de omgeving en de bestrating vervuild door het maaisel dat er op terecht komt (foto 4) en niet wordt verwijderd en dat is wel de opdracht.

Verruiging:

In verband met bezuinigingen heeft de gemeente besloten om in de stad ruigtegebieden aan te wijzen waar minder vaak gemaaid wordt. De Bewonersorganisatie in Beijum is daar over geïnformeerd middels een overzichtskaart. Bij de verdere uitvoering zijn er echter ook andere ruigtegebieden in de wijk aangewezen die niet op deze overzichtskaart staan maar wel op de groenbeheerkaart van de gemeente maar niet bij de werkgroep Groen en Grijs bekend zijn. Zo blijken ook de bermen langs de Zuidwending aangewezen als ruigtegebieden. In deze bermen staan nu grote hoeveelheden brandnetels van meer dan 1 meter hoogte. Bij winkelcentrum West tot bijna in de haringkraam en ter hoogte van de Hylkemaheerd tot op het fietspad (foto 5). De bermen bij winkelcentrum West zijn inmiddels gemaaid. Maar er moet een betere, permanente oplossing komen om de uitstraling van het winkelcentrum niet negatief te blijven beïnvloeden.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.