Recentelijk zijn de twee werkgroepen van de Bewonersorganisatie Beijum uit praktische redenen.samengevoegd tot een Werkgroep Groen, Grijs & Verkeer. De bekende mail adressen blijven onveranderd.

Werkgroep Groen, Grijs & Verkeer

De werkgroep Groen & Grijs zet zich in op het gebied van inrichting, gebruik, beheer en onderhoud van de woonomgeving in Beijum en directe omgeving. Het gaat dan van zwerf- en drijfvuil tot rondslingerende winkelwagens en van groenbeleid tot speelvoorzieningen.

De werkgroep Groen & Grijs van de BOB heeft in de loop der jaren een naam opgebouwd vanwege de hardnekkigheid waarmee gestreden wordt voor een prettige fysieke woon- en leefomgeving. Zij onderhoudt daarover contacten met onder meer Gemeente, Waterschap, Natuurmonumenten, Provincie en allerlei andere instanties, instellingen en organisaties.

Klachten van bewoners, organisaties en andere betrokkenen verwijst de werkgroep in eerste instantie meestal eerst door naar de betreffende verantwoordelijke instanties. Als dat onvoldoende oplevert kan men opnieuw contact opnemen met de werkgroep die dan overgaat tot (hulp bij) verdere actie.

Lid worden van de werkgroep? Ideeën, suggesties of vragen? Mail naar info@beijum.org

Werkgroep verkeer

De werkgroep verkeer pakt zaken aan die belangrijk zijn op het gebied van verkeer en verkeersveiligheid in en om de wijk. Zaken die in de afgelopen tijd zijn opgepakt en verbeterd zijn een betere verlichting bij de oversteekplaatsen op de wijkring en de invoering van een 30 km zone in de wijk buiten de wijkring en de woonerven.
Daarnaast krijgt de werkgroep regelmatig brieven en mail van wijkbewoners met onderwerpen waar zij graag een oplossing voor willen. Deze worden dan opgepakt en/of doorgestuurd naar de, met betrekking tot, verantwoordelijke instanties, zoals de Gemeente en Politie.

Klachten, zaken die u belangrijk vindt of een andere bijdrage aan een verkeersveilig Beijum? Laat het ons weten.
Mail naar: verkeer@beijum.org

.