De Bewoners Organisatie Beijum  is door bewoners van Beijum in 1983 opgericht en is de door de gemeente erkende bewonersorganisatie voor Beijum. Het doel  is het bevorderen van de leefbaarheid in Beijum, samen met zoveel mogelijk wijkbewoners en organisaties. Dit op een open en transparante wijze, met heldere communicatie, ongedwongen en met wijkbrede inspraak en faciliterend daar waar het nodig is.

De bewonersorganisatie is een vereniging waar inwoners van en ondernemers in Beijum, statutair bepaald, lid van moeten worden. Het lidmaatschap is echter geheel gratis.

Tenminste 2x per jaar wordt een openbare ledenvergadering gehouden waar o.a. werkplannen, begroting en rapportages vastgesteld worden. De vereniging kent momenteel twee werkgroepen, Groen en Grijs (die zich bezig houdt met inrichting, gebruik, beheer en onderhoud van de woonomgeving in de wijk) en Verkeer. Ook ondersteunt ze diverse heerdcomités, zoals de Jaltada-, Holmster- Rensuma- Scheltema- en Jensemaheerd.

De Bewonersorganisatie Beijum heeft zitting in het WIJ Beijum pand aan de Melsemaheerd 2, 9736 EN Groningen. U kunt ons bereiken en/of een afspraak maken via de mail: info@beijum.org of via het contactformulier op onze website www.beijum.org.

Het bestuur van de Bewonersorganisatie Beijum

Het bestuur vergadert 14-daags op de dinsdagavond (19.30 – 22.00 uur). Deze vergaderingen zijn openbaar.
Een gesprek over een eventueel bestuurslidmaatschap is uiteraard altijd mogelijk en welkom. Voor een afspraak kunt u de contactpagina gebruiken of persoonlijk langskomen op de bestuursvergadering.

Het bestuur bestaat uit (peildatum maart 2018)
Voorzitter  Rein van der Velde (gekozen in maart 2018)
Secretaris  Janny Atema (gekozen in maart 2018)
Penningmeester  Naomi Rumaloine (gekozen in maart 2018)
Lid  Tristan van der Werf (gekozen in maart) 2018
Lid  vacature

Hoe kan ik (actief) lid worden?

Iedereen die in de postcodegebieden 9736 en 9737 woont ,de beide postcodes van Beijum, kan lid worden (minimum leeftijd 16 jaar) door het opsturen van de onderstaande gegevens naar
Bewonersorganisatie Beijum , Melsemaheerd 2, 9736 EN Groningen of via de mail naar info@beijum.org

Achternaam
Voorletters
Voornaam
Adres
Postcode
Geboortedatum
Mailadres

Hierbij meld ik me aan als lid van de Bewonersorganisatie Beijum.

(ondertekening)

Het lidmaatschap wordt door ons schriftelijk bevestigd.

Actief lid worden

Naast een ‘papieren’ lidmaatschap hebben wij behoefte aan mensen die zich daadwerkelijk voor de leefbaarheid van de wijk willen inzetten. Als (aspirant) bestuurslid, als lid van een werkgroep, als medewerker bij deze site bijvoorbeeld.

Op moment van schrijven, eind 2016, kan de organisatie nog wel wat versterking gebruiken. Het bestuur bestaat uit een vijftal mensen en de werkgroep Verkeer staat vanwege het geringe aantal leden in de ‘slaapstand’. Ook zijn medewerkers aan deze site welkom.
Het bestuur gaat met alle plezier een gesprek aan over de mogelijkheden. Een mail naar info@beijum.org over uw belangstelling wordt altijd beantwoord met een uitnodiging tot een gesprek.