Auto’s over de busbaanbrug?

‘Newspeak‘ zei George Orwell in zijn bekende boek “1984”. Het lijkt er op dat de gemeente dat goed heeft bestudeerd en er haar eigen draai aan heeft gegeven: Spoor B bestaat niet meer maar bestaat ook weer wel … als dat geen ‘newspeak’ is?

Even recapituleren. Er waren tot een paar maanden geleden 2 hoofdvarianten, sporen genaamd, voor de vervanging van de Gerrit Krol-brug. In spoor A zou alleen de huidige brug vervangen worden, in spoor B zou een nieuwe verbinding in de buurt van de Oosterhamrikkade komen voor alle verkeer – OV, auto’s en fietsers – met op de plek van de huidige Krol-brug een nieuwe verbinding voor alleen fietsers. De variant die de grootste voorkeur had van de meeste belanghebbenden, zo bleek in het afgelopen jaar.

Dat spoor B is plotsklaps van de baan, volgens de laatste informatie. Hoewel er in juni nog een overleg is tussen Rijkswaterstaat, gemeente en provincie Groningen – en zeg nooit nooit – wil Rijkswaterstaat, die de brug moet betalen, alleen nog een snelle vervanging van de Krol-brug door een nieuwe brug; dus spoor A.

Dat was wat de klankbordgroep, waar ook de BOB in zit, begin april hoorde. Op de informatieavond van vorige week, werd de zaak zo gepresenteerd alsof zowel spoor A als spoor B nog bestaat en ook allebei doorgaan. Over spoor A berichtten we een paar dagen geleden al. Het gaat bij spoor A nog vooral om het vinden van de beste oplossing voor het fietsverkeer. Is dat met 2 fietspaden en misschien 2 loopbruggen of volstaat 1 fietspad met 1 loopbrug?

Er komt dus geen nieuwe verbinding bij de Oosterhamrikkade voor alle verkeer, inclusief fietsers. Maar onder de noemer spoor B presenteert de gemeente wel 3 varianten. Niet voor een nieuwe brug, maar voor de aan- en afvoer van auto’s naar de busbaanbrug. Want dat heet nu spoor B: het openstellen van de busbaanbrug voor het autoverkeer

De 3 varianten heten bundeling, splitsing en circuit.

Bij bundeling gaan bussen en auto’s allebei over de Oosterhamrikkade. Bij splitsing gaan auto’s over de Oosterhamrikkade en gaat de bus via de Thomassen à Thuessinklaan, de Vinkenstraat en een stukje Oliemuldersweg via een nieuwe verbinding naar de busbaan. Bij circuit gaan de bussen over de busbaan, maar wordt het autoverkeer gesplitst. Via de Oosterhamrikkade de stad in, via de Vinkenstraat-route de stad uit.

3 varianten B

Voor fietsers is het simpel. Die kunnen en mogen niet over de busbaanbrug maar moeten net zoals nu over die nieuwe Krol-brug.

De huidige busbaanbrug ligt niet op de goede hoogte die voor het scheepvaartverkeer vereist is, maar kan open, al weten veel mensen dat niet. Bij echt grote schepen, die vaker door het kanaal kunnen, kan de brug open. Als het op de busbaan(brug) veel drukker wordt, kan dat mogelijk negatieve gevolgen hebben voor de dienstregeling van het Openbaar Vervoer tussen het centrum en Kardinge; er is immers geen helemaal gescheiden OV-traject.

We gaan het hele traject dus verder in met spoor A én spoor B, wordt zo gesteld. Voor de zomer komt er nog een voorkeursvariant voor een nieuwe krol-brug (spoor A), na de zomer worden pas verdere stappen verwacht voor de toevoer van bussen en auto’s naar de busbaanbrug (spoor B).

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.