Wie krijgt jou stem?

Beslis mee over het wijkbudget: tot 19 september kun je stemmen! Het stemproces staat stap voor stap uitgelegd op stemvan.groningen.nl. Klik op Beijum Bruist. Je moet je wel registreren om te kunnen stemmen. Mocht je om een of andere reden niet via de site je stem kunnen uitbrengen, dan kun je de op de volgende…

Naar artikel


Geen reacties

24 september: Wijkmarkt Bruisend Beijum

Bruisend Beijum gaat weer van start. Voor meer informatie zie de onderstaande flyer. Onderaan de flyer kunt u met de pijltjes links op de grijze balk bladeren en het programma na 16.00 uur zien. Alvast veel inspiratie en plezier toegewenst. Ga met de muis op de afbeelding staan om verder te kunnen.

Naar artikel


Geen reacties

Aankondiging Algemene ledenvergadering

AANKONDIGING voor de te houden Algemene Ledenvergadering van de Bewonersorganisatie Beijum op maandag 26 september 2022 in het Heerdenhoes Melsemaheerd 2 Aanvang 19.30 uur (zaal open 19.15 uur)   Deze Algemene ledenvergadering is ter vaststelling van de begroting voor het jaar 2023 & de inhoudelijke en financiële rapportage over de realisatie en prognose over het…

Naar artikel


Geen reacties

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Presentatie Politieke Partijen. De Bewonersorganisatie Beijum heeft enkele vragen vanuit de wijk aan de politieke partijen voorgelegd. Deze zijn door alle 16 partijen beantwoord en gebundeld in een speciale krant die huis aan huis verspreid is. Nie.t ontvangen? Kijk dan de krant hieronder digitaal in.          

Naar artikel


Geen reacties

2e editie ‘Praat met de Raad’

Inwoners online in gesprek met raadsleden in aanloop naar Voorjaarsdebat Wat vindt u belangrijk voor uw eigen buurt, wijk of dorp? En welke thema’s vindt u belangrijk voor de héle gemeente? En hoe wilt u daarbij betrokken zijn? Hierover willen wij als gemeenteraad van Groningen op donderdagavond 1 juli graag met u in gesprek. Online…

Naar artikel


Geen reacties

Gemeente Groningen start met aanpak voor versterkingstoets in de stad

Op 6 november 2020 zijn extra afspraken gemaakt tussen gemeenten en de Rijksoverheid over het versterken van huizen in het aardbevingsgebied. Eén van de resultaten is dat eigenaren van woningen in het versterkingsplan aanspraak kunnen maken op een aantal subsidieregelingen. Dat geldt ook voor ongeveer 2600 adressen in de stad Groningen. Gemeente Groningen en de…

Naar artikel


Geen reacties

Algemene ledenvergadering opgeschoven

In verband met de huidige nog geldende Coronamaatregelen kan de in “De Beijumer” aangekondigde Algemene Ledenvergadering van de Bewonersorganisatie Beijum op 23 maart 2021 helaas niet doorgaan. Het bestuur had gehoopt op meer versoepeling zodat deze fysiek gehouden kon worden. Het bestuur heeft daarom besloten de vergadering te verschuiven naar dinsdag 20 april 2021, aanvang…

Naar artikel


Geen reacties

Leven op sociaal minimum …….. Op zoek naar werk…….

Leven op sociaal minimum …….. Op zoek naar werk……. Leven in armoede. Op zoek naar werk. Ook Beijumers hebben daarmee te maken. Het is één van de actiepunten in het kader van de wijkvernieuwing Beijum.  Er bestaan veel regelingen, voorzieningen en projecten om meer perspectief te bieden. Veel mensen weten waar ze daarvoor terecht kunnen maar…

Naar artikel


Geen reacties

Leuk idee, gevel- of boomtuin

Beijum is een behoorlijk groene wijk.  Toch zijn er heerden die nog wel wat groener mogen en kunnen zijn. Wie wil kan met hulp van de gemeente een gevel- of boomtuin aanleggen.  Een geveltuin is een smalle strook grond voor de gevel van je huis. Aanleg is alleen mogelijk als er voldoende loopruimte overblijft op…

Naar artikel


Geen reacties

Vervanging Gerrit Krolbrug

Dit jaar moeten er belangrijke beslissingen worden genomen over de Gerrit Krolbrug. Het wachten is eerst op de  uitvoering van de motie-Laçin (SP), die op 17 december 2020 door de Tweede Kamer is aangenomen. De Tweede Kamer verzoekt daarin minister Van Nieuwenhuizen om gehoor te geven aan de oproep om een lagere brug op te…

Naar artikel


Geen reacties