Stand van zaken Gerrit Krolbrug

Afgelopen donderdag 6 juli kwam de klankbordgroep Gerrit Krolbrug samen. Hierbij waren naast vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, de Provincie Groningen en de Gemeente Groningen verscheidene bewonersorganisaties en belangengroepen aanwezig. Naast de Bewonersorganisatie Beijum waren onder andere de bewonersorganisaties van Lewenborg en De Hunze en van Starkenborgh vertegenwoordigd. Het doel is om de Gerrit Krolbrug en de…

Naar artikel


Geen reacties

OERRR-Speelplek en “Modderen aan de waterkant”

Buiten spelen is gezond. Om ouders en hun kinderen te stimuleren om het huis uit te gaan heeft Natuurmonumenten het jeugdprogramma OERRR in het leven geroepen. Natuurmonumenten het het gebied in beheer en in erfpacht. In samenwerking met de gemeente wil Natuurmonumenten een OERRR-speelplek realiseren, de plannen zijn in een ver gevorderd stadium. De speelplek moet…

Naar artikel


Geen reacties

Informatieavond planstudie vervanging Gerrit Krolbruggen

Op 10 mei vond de informatieavond over de vervanging van de Gerrit Krolbruggen plaats. Bij de planstudie wordt naar twee sporen gekeken. Spoor A betreft de vervanging van de brug op de huidige locatie. Spoor B betreft een nieuwe verbinding tussen Kardinge en het Wouter van Doeverenplein via de Oosterhamrikzone en de mogelijke herinrichting van…

Naar artikel


Geen reacties