Vaststellen begroting 2018

Voor de jaarlijkse Algemene ledenvergadering ter vaststelling van het werkplan en begroting voor het jaar 2018. Op maandag 25 september 2017 19.45 uur ben je  harte welkom In Het Trefpunt aan de Beijumerweg Aanvang van de ALV is om 20.00 uur. De agenda en stukken voor deze ALV zijn vanaf 9 september beschikbaar via deze…

Naar artikel


Geen reacties

Stolpersteine in Beijum

  Stolpersteine, ook bekend als struikelstenen,is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Hij brengt gedenktekens aan voor ( voormalige) huizen van mensen die het slachtoffer zijn van het oorlogsgeweld in de Tweede Wereldoorlog.  Op de stenen zijn in een messingplaatje de naam, datum en plaats van overlijden gestanst. De kleine stenen (10 x…

Naar artikel


Geen reacties

Opening Wij(k)bedrijf Beijum

Met het zetten van de laatste steken met een  naaimachine aan een werkstuk met het opschrift “wijkwerken Beijum” heeft  wethouder Mattias Gijsbertsen 17 november j.l. officieel het wijkbedrijf wijkwerken Beijum geopend. Het wijkbedrijf is een samenwerkingsverband van het Leger des Heils, Werkpro en Lentis. In zijn openingstoespraak heeft de wethouder weer eens benadrukt hoe belangrijk…

Naar artikel


2 Reacties

De Beijumsessie. Wat is er gepitcht.

Donderdagavond 13 oktober j.l. werd de Beijumsessie gehouden in de Kleihorn. Tijdens deze bijeenkomst, met een kleine 25 aanwezigen, werd door een aantal wijkbewoners een pitch gehouden over de volgende onderwerpen: toekomst speelplekken in Beijum, Buurtcamping, Kerstpakketten actie 2016, Wegwijsbus, Studio CC (gelegenheid voor jongeren om in het WIJ pand creatief bezig te zijn) en een verbetering…

Naar artikel


Één reactie