Algemene Ledenvergadering BOB: Dinsdag 24 september

Op dinsdag 24 september vindt de halfjaarlijkse reguliere ledenvergadering van de Bewonersorganisatie Beijum (BOB) plaats. Hoofdpunt op de agenda zijn de plannen voor 2014, in de vorm van een werkplan en de begroting. Verder komt de voortgangsrapportage van het bestuur over de periode maart tot augustus aan de orde. Reglementair treden 2 bestuursleden af, voorzitter Wim Klein en algemeen bestuurslid Tiemen Wagenaar. Beiden zijn herkiesbaar en het bestuur stelt dan ook voor om hen te herkiezen voor een volgende periode van 2 jaar.

In de plannen voor 2014 moet het bestuur rekening houden met een korting op de subsidie van 10%. Voor de BOB gaat dat om ruwweg 2.000 euro. Voor de zomer berichtten we daar al over. Hoewel een definitief besluit door de gemeente pas wordt genomen bij het vaststellen van de gemeentebegroting, lijkt het niet raadzaam daarop te wachten aangezien de gemeenteraad wel al heeft ingestemd met de totale omvang van de bezuinigingen op de welzijnssector.

In combinatie met het besluit van september 2012 om meer geld voor de Beijumkrant uit te trekken – om zo bijna maandelijks met 20 pagina’s uit te komen – komt het bestuur voor 2014 niet met een sluitende begroting. Er is reserve genoeg om dit in ieder geval eenmalig op te vangen. Volgend jaar, bij de vaststelling van de begroting voor 2015, moet de situatie opnieuw bekeken worden.

De stukken voor de ledenvergadering zijn in de loop van maandag 9 september beschikbaar en daarna te verkrijgen in de Wegwijzer. Ook komen ze op de site van de BOB: www.beijum.org

Alle leden zijn inmiddels voor de vergadering uitgenodigd, maar ook niet-leden zijn welkom en mogen het woord voeren; ze hebben echter geen stemrecht.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.