Aanvullingen Update Buitenfitness

Afgelopen maandag plaatsten we de ‘update’ van de werkgroep buitenfitness zoals deze eind november is rondgestuurd. Bij dit bericht zijn wel enkele kanttekeningen te plaatsen.

Irma Zijlstra, de voorzitter van het NLA-wijkteam Beijum, heeft al naar Anna Bekkema, initiatiefneemster bericht dat een passage over het NLA niet correct is. Ze mailde haar:

“Jullie vermelden in de update dat het NLA-wijkteam uiteindelijk besloten heeft op 21 oktober 2014 om de gereserveerde NLAgelden voor de Buitenfitness Beijum terug te storten naar de gemeente.
De procedure is niet zo gegaan. De conclusie is dat er geen geld gereserveerd is binnen het NLA voor het initiatief buitenfitness, en er ook geen sprake is van terug storten van gelden aan de gemeente.”

Vanuit de BOB zijn nog de volgende opmerkingen te maken.

Op 3 december 2013 heeft inderdaad een gesprek plaats gevonden tussen de werkgroep buitenfitness met vertegenwoordigers van de BOB, de stichting Beijumerweg, de werkgroep Groene Long en de Klankbordgroep Groene Long (die meepraat over de renovatie van het park), zoals in de eerste alinea staat vermeld. In de paar maanden direct daarop hebben alle vier partijen de werkgroep buitenfitness echter laten weten niet verder met hen te kunnen overleggen vanwege het feit dat de werkgroep bleef en blijft vasthouden aan alleen een plek in de Groene Long voor de realisatie van het plan. De zin in deze alinea ‘De werkgroep bleef daarna met open vizier communiceren met alle partijen’ suggereert iets anders.

In de hele update wordt niet gesproken over het feit dat juist de beoogde plek (in de Groene Long) en de kosten (ver over een ton) de belangrijkste kwesties waren voor het wijkteam NLA om (tot 2 keer toe) de aanvraag af te wijzen. Mogelijke overlast of andere zaken speelden daarin niet tot nauwelijks een rol.

Het staat de werkgroep uiteraard vrij om te blijven pleiten voor hun initiatief.

Dat de wijk nu pas wordt geïnformeerd dat er een gesprek met de wethouder voor sport, Paul de Rook, is geweest en dat op grond daarvan nu weer onder een gering aantal bewoners van de Jaltadaheerd (alleen zij die uitkijken op het grasveld, is ons verteld) wordt gepolst hoe zij staan tegenover de komst van buitenfitness in (toch weer midden in) De Groene Long, noemen we geen ‘open vizier’. Verreweg de meeste omwonenden (ook in andere omliggende heerden) hebben zich immers al eerder in grote meerderheid tegen die plek uitgesproken in de enquête die eind 2013 is gehouden door de werkgroep Groene Long.

Voor de helderheid toch ook hier nog maar een keer. De BOB is niet tegen buitenfitness, al zijn er mensen die dat de wijk willen doen geloven. We zien, en dat geldt trouwens ook voor de andere bewonersleden in het NLA-wijkteam, de plek echter als sluitstuk van het hele plan en niet als een onbespreekbaar startpunt. Mocht blijken dat bijvoorbeeld de financiering alleen is rond te krijgen als deze dure voorziening in het Kardingegebied gerealiseerd wordt, is daar wat ons betreft helemaal niets mis mee. Integendeel, daarmee wordt de voorziening zelfs voor meer dan alleen Beijumers toegankelijk: ‘Beter wél buitenfitness vlak naast Beijum, dan géén buitenfitness in Beijum’, zou toch het motto moeten zijn?

 

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.