Aanpak softdruggebruik onder jongeren (12 – 17 jaar)

Half november verscheen het bericht dat de gemeente het toenemende gebruik van softdrugs door minderjarigen in vooral Beijum en Lewenborg wil aanpakken. Instellingen in de wijk en scholen gaan, samen met de politie, de gemeente en het Openbaar Ministerie aan de slag om het probleem aan te pakken.

Men zit op één lijn: softdruggebruik onder de 18 jaar is wettelijk verboden en wordt niet geaccepteerd.

Uit een onderzoek van bureau Intraval blijkt dat de jeugd in deze beide wijken relatief veel en vaak softdrugs gebruikt. In Beijum en Lewenborg hebben circa 350 jongeren problemen, thuis, op school of in de buurt, volgens het onderzoek. Dat onderzoek is meer dan drie jaar geleden aangevraagd door de afdeling Stadsdeelcoördinatie op grond van signalen van diverse professionals en anderen in het stadsdeel Noorddijk en is uitgevoerd van eind 2010 tot voorjaar 2011. Naast softdrugs is ook het gebruik van alcohol en harddrugs onderzocht. Dat gebruik wijkt niet af van het stedelijk gemiddelde en vraagt geen aparte aandacht.

In het onderzoek is gebruik gemaakt van bestaande gegevens maar men heeft ook met een kleine honderd jongeren gesproken.

Het lijkt er misschien wel op dat met de resultaten van dit onderzoek lange tijd niets gebeurt is, maar dat is schijn. De uitkomst leidde ertoe dat tot op hoog niveau intensief gezocht is naar een goede aanpak. Met de aanpak is ook al deels begonnen voor dit (pers)bericht naar buiten kwam.

Die aanpak, die door alle partijen gesteund wordt, is een tweesporenbeleid.

Het gaat in eerste instantie om bewustwording, herkenning en preventie. Ouderspreekuren, trainingen voor beroepskrachten om gebruik beter te herkennen, onderwijs, jongerenwerkers en verslavingszorg gaan met jongeren in gesprek om hun weerbaarheid te vergroten.

Softdrugs levert meer schade op aan de gezondheid dan eerder werd gedacht; de werkzame stoffen zijn ook sterker dan voorheen. Regelmatig gebruik gaat vaak gepaard met slechtere schoolprestaties, problemen als spijbelen, voortijdig schoolverlaten, werkloosheid, schulden of (kleine) criminaliteit. Daarnaast levert het problemen op in de buurt vanwege de bijkomende wietteelt en criminaliteit rond de levering.

Het tweede spoor is strenger optreden in de wijk door de politie.

Door deze aanpak moet een omslag bereikt worden in het gebruik van softdrugs.

Uit het onderzoek van Intraval blijkt dat in 2011 alleen in Beijum al rond de 240 jongeren beneden de 18 jaar meerdere keren per week softdrugs gebruiken, in Lewenborg gaat het om minder, 100 – 150 jongeren. 50 van al die ruwweg 350 zijn dagelijkse gebruikers.

Op grond van deze cijfers (zie de tabel) valt te zien dat jongeren in Beijum (23%) en Lewenborg (18%) vaker en jonger softdrugs gebruiken dan jongeren uit de rest van de stad (13%). In de interviews is onder meer aan de orde geweest waar wordt geblowd en waar de softdrugs worden aangeschaft (zie kader)

Het filmpje van OOG-tv waar (nieuwe) burgemeester Ruud Vreeman de aanpak toelicht, is nog te zien op http://www.youtube.com/watch?v=kS68r8earFQ

John Veldman

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.