Aanpak Oostelijke ringweg: update 7 december

Aanpak Oostelijke ringweg: update 7 december

Woensdag jl. overlegden provincie, gemeente, ondernemers Noorderhoogebrug en de Bewonersorganisatie Beijum (BOB) over de stand van zaken wat betreft de afslag Noordzeeweg/Eemshavenweg in het kader van het ongelijkvloers maken van de Oostelijke Ringweg.  Vooral de ondernemers op het bedrijventerrein Het Witte Lam maakten zich veel zorgen over de bereikbaarheid van hun bedrijven. Provincie en gemeente hebben de kritiek op eerdere plannen ter harte genomen en een aantal aanpassingen ontworpen. De ondernemers waren er merkbaar blij mee, hun zorgen zijn voor het overgrote deel weggenomen.

Dinsdag 6 december was er om17.00 u. in het Ringweginfocentrum aan Grondzeil een bijeenkomst met provincie, gemeente, omwonenden en de BOB over afslag Beijum-noord waarbij ook de afslag Noordzeeweg/Eemshavenweg opnieuw aan de orde kwam.  Alle betrokken partijen vonden elkaar al in een eerder stadium over de grote lijnen van de  aanpak bij Beijum-noord. Provincie en gemeente bleken nu bovendien de plannen nog zodanig bijgesteld te hebben dat de oorspronkelijk gedachte rotondes op de Amkemaheerd en de Cuypersweg niet meer nodig zijn. Omwonenden hadden daar eerder ook om verzocht. Dinsdag j.l. wezen echter ook een aantal mensen op de snelheidsremmende werking van rotondes; snelheidsremmende maatregelen bleek iedereen belangrijk te vinden maar rotondes zijn wat dat betreft niet de enige optie. Afgesproken is dat gemeente en provincie hier nog eens goed naar kijken. Dat geldt ook voor verzoeken om meer geluidswerende voorzieningen aan met name de kant van De Hunze, de aanleg van enkele wandelroutes en de vormgeving en het beheer van bermsloten. Januari a.s. is er een vervolgoverleg om te proberen ook over die punten tot goede afspraken te komen.

Ook op 6 december was er om 19.00 u. nog een overleg tussen provincie, gemeente, omwonenden en BOB over tijdelijke verkeersvoorzieningen tijdens de werkzaamheden aan afslag Beijum-zuid. Die tijdelijke voorzieningen joegen de aanwezige bewoners flink schrik aan, en dan met name de tijdelijke weg die door het wijkparkje ten westen van de Fosemaheerd gedacht is. Na een stevige discussie was het feitelijk iedereen wel duidelijk dat er geen alternatieve route te bedenken valt en werd gezocht naar maatregelen om de pijn zoveel mogelijk te verzachten. Langs de tijdelijke weg komt een geluidswal die met een bloemenmengsel wordt ingezaaid, er blijft een (bescheiden) wandelroute en er wordt nog gezocht naar verdere maatregelen om de geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken en het aangezicht van het gebied gedurende de werkzaamheden toonbaar te houden.  De werkzaamheden beginnen voorjaar 2012 en zijn als alles volgens plan verloopt september 2013 voor het grootste deel klaar. Daarna moet alleen de groenvoorziening op en rond de nieuwe kruising nog aangelegd worden. Ook in januari volgt nog een vervolgoverleg over de tijdelijke maatregelen bij Beijum-zuid.

Dinsdag 13 december is er in het Infocentrum van 16.30 u. tot 19.30 u. een inloop waarbij provincie en gemeente de plannen presenteren voor de ecoducten Stadsweg en Meedenpad en de groenplannen voor het del van de ringweg ter hoogte van Lewenborg.  Vanuit de BOB-werkgroep Groen en grijs zijn mensen betrokken bij het maken van de plannen voor groen en ecologie.

foto: Ring Groningen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.