Aankondiging

Geachte Leden en niet leden,
Bij deze nodigen wij u uit voor de te houden Algemene Ledenvergadering van de Bewonersorganisatie Beijum op 29 september aanstaande.

Wij heten u van harte welkom vanaf 19.30 uur in de Kleihorn aan de Fultsemaheerd.
Aanvang van de Algemene ledenvergadering Is om 19.45 uur. Sluiting (onder voorbehoud) om 21.30 uur.

Op de agenda staan o.a. het concept “Missie en visie 2016” en de vast te stellen begroting jaar 2017.
Een ieder is van harte welkom. De koffie staat klaar.

De bijbehorende stukken zijn vanaf woensdag 14 september vanaf 14.00 uur af te halen in de Wegwijzer aan de Ypemaheerd en in het WIJ Beijum pand aan de Isebrandtsheerd.
Desgewenst kunt u ook hier klikken om deze in te zien of te downloaden.

Mogen wij op u rekenen?

Met vriendelijke groet,

Uw Bestuur van de
Bewonersorganisatie Beijum

5 reacties op “Aankondiging

 1. Oei. Ik kan niet op tijd terug in Groningen zijn vanavond. Hoerbij meld ik mij af voor de vergadering. Sukses en groet: Leo van der Veen Fossemaheerd 133.

 2. In dit Missie & Visie-document staat (citaat):

  “Visie

  In de huidige praktijk ontstaat een behoefte aan de verdere uitwerking, invulling van de volgende punten:

  ‐ Het goed informeren van en communiceren met de bewoners uit Beijum en andere betrokken stakeholders
  ‐ Duidelijkheid, openheid en transparantie over de ontwikkelingen / activiteiten
  ‐ Een kristallisatiepunt / overzicht van alle activiteiten
  ‐ Het versterken van de samenhang, samenwerking en afstemming
  ‐ Inspraak wijkbreed
  ‐ Verbinden
  ‐ Coördineren
  ‐ Werkbaar maken
  ‐ Verantwoording

  Uitgangspunten

  Structuur

  ‐ Het gaat om een beweging van onderop van en door bewoners
  ‐ De bewonersinitiatieven zijn autonoom /onafhankelijk
  ‐ Het gaat om de inzet van de talenten uit de buurt
  ‐ Bedenk geen vorm, maar laat het ontstaan
  ‐ De inhoud staat centraal
  ‐ Verbinding zoeken met andere / alle stakeholders in de buurt (bijvoorbeeld: Sociale Long, BIB, de Bron, WIJ team, de gemeente)
  ‐ We ontwikkelen samen met anderen.
  ‐ De naamgeving van de toekomstige werkwijze staat open”

  Einde citaat.

  Ik mis bij deze “Visie & Structuur” nadrukkelijk het belang van heerdcontactpersonen en goed functionerende heerdcomités. Heerdcomités zijn het cement van de wijk. Zonder goed heerdenoverleg weet het bestuur van de BOB immers niet wat er in de wijk gebeurt.

  In Beijum is redelijk veel eenzaamheid. Het aantal ouderen neemt toe. Veel personen hebben schulden. Ik erken dat heerdcomités niet voor alle problemen de oplossingen zijn. Het gaat om de kenbaarheid van wijkproblemen. Mede op het gebied van Veiligheid, Verkeer & Vervoer, Groenvoorzieningen, Natuur en Milieu.

  De BOB heeft geen werkgroepen Veiligheid en Verkeer & Vervoer meer. Kunnen deze niet heropgestart worden? De werkgroep Ouderen in Beijum (WOB) bestaat niet meer. Theo Smit zat er vroeger in; samen met Rita Arkema. Kan de BOB niet bepaalde wijkproblemen aanpakken in nieuw te vormen thematische werkgroepen (ook goed voor de ledenwerving)? Dit rapport rept hier niet over. Wel over “andere betrokken stakeholders”. Waarom kunnen deze stakeholders of wijkgroepen niet nader aangeduid worden? Meer specifiek. De BOB hangt zich behoorlijk op aan de Sociale Long Beijum (SLB). Als reddingsboei en/of anker?

  Noot: deze heerdcomités en werkgroepen kunnen het bestuur van de BOB redelijk ontlasten. Het gaat om DELEGATIE van werkzaamheden. Inderdaad: via “een beweging van onderop van en door bewoners” (zie het rapport van Ale Woudstra). Om “Vertrouwen in de buurt”, met dank aan het NLA (Nieuw Lokaal Akkoord) en de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid).

  Graag een reactie vanuit het bestuur van de BOB.

  1. Beste meneer Huizenga, bij deze onze reactie.

   U was welkom geweest op de ALV, zoals u wellicht weet is deze ALV openbaar en kan u als niet lid spreekrecht verleend worden door het bestuur van de Beownersorganisatie Beijum.

   De Missie en Visie is in concept opgesteld en zal verder aangepast, uitgewerkt en toegespitst moeten worden. Hierin nemen wij graag uw op/aanmerkingen in mee.
   Graag ontkrachten wij bij deze uw opmerking dat wij ons ophangen aan de Sociale Long. Het gaat ons om het versterken van de samenhang, samenwerking en afstemming.
   Dat is de basis van waaruit wij willen werken en de Sociale long is hier, net als andere stakeholders, partij in en van harte welkom.
   Zoals u ongetwijfeld heeft kunnen lezen is dat wij op Burendag 2016 enkele heerden ondersteund hebben om deze dag te kunnen houden en ook ondersteuning hebben gegeven aan het Senioren ontbijt van vandaag. Dit in het kader van de structuur ( Verbinding zoeken met andere / alle stakeholders in de buurt (bijvoorbeeld: Sociale Long, BIB, de Bron, WIJ team, de gemeente- We ontwikkelen samen met anderen.) die wij in de M&V 2016 voor ogen hebben.

   Rein van der Velde,
   voorzitter Bewonersorganisatie Beijum

   met vriendelijke groet

 3. De Sociale Long Beijum en de nieuwsbrief van de BOB

  Op de website van de gemeente Groningen ontdekte ik op 26 september 2016 iets opmerkelijks. Er staat een bericht over de Sociale Long Beijum (SLB). Maar nieuws over de SLB krijgen bepaalde personen, waaronder BOB-leden, door middel van de nieuwsbrief van de BOB. Alsof de SLB zelf niet voor een nieuwsbrief kan zorgen, mede gegeven de nieuwsfeiten en berichten op Facebook Sociale Long Beijum.

  De BOB annexeert zogezegd de SLB. Met dank aan de gemeente Groningen. Ons kent ons!

  Zie: https://gemeente.groningen.nl/voorbeelden-bewonersinitiatie…

  Citaat:

  Sociale Long Beijum

  De Sociale Long in Beijum is een beweging van bewoners die allerlei initiatieven op gang brengen. Zoals kerstpakketten voor minima en activiteiten voor jong en oud. Bewoners ontwikkelen nieuwe ideeën op de sociale LONG-thema’s: Levendigheid Ondernemerschap Natuurlijk Gezondheid. Er staan 4 Beijum-sessies op stapel om deze Sociale Long thema’s met alle bewoners verder te brengen en er is een nieuwsbrief voor wijkbewoners. Blijf op de hoogte via https://www.beijum.org (link is external).”

  Waarvan melding.

  Twee vertegenwoordigers van de SLB, Marjolein de Jong en Lenny Kruit, zeiden in De Beijumer van 21 september 2016, pagina B3, naar aanleiding van een vraag over mogelijke samenwerking en raakvlakken met de BOB:

  “Klopt, we hebben samen een gesprek gehad (met het BOB-bestuur, KBH). We gaan geen partijen in de wijk uitsluiten, maar we zijn zeker niet van plan BOB 2.0 te worden. Onze ervaring is dat mensen zich niet meer zo lang aan een bepaalde organisatie willen verbinden, mensen moeten ook het recht hebben om bij de Sociale Long in te stappen en na een paar maanden weer weg te gaan als ze dat willen. De Sociale Long is van iedereen, elke Beijumer die een plan heeft en de verbinding zoekt is van harte welkom.” Einde citaat.

  Waarom dan meeliften met de nieuwsbrief van de BOB?

  Indien deze informatie op de website van de gemeente Groningen fout is, kan de tekst uiteraard aangepast worden. Het is mijn oprechte hoop dat de SLB onafhankelijk blijft en zich niet laat inkapselen door de BOB, Wij Beijum en de gemeente Groningen, waaronder de SDC Oost (voorheen de SDC Noorddijk).

  Ik heb mevrouw Rolinda Ferwerda, senior communicatiemedewerker van de gemeente Groningen, van deze opmerkelijke zaak op de hoogte gesteld. De tekst op bovengenoemde link van de gemeente Groningen zal worden aangepast. Ik vernam dit vandaag per e-mail om 13:56 uur.

  Het werken met digitale nieuwsbrieven voor de leden van de BOB lijkt me een uitstekende zaak. Op de BOB-Begroting 2017 is hiervoor geld uitgetrokken. Zie pagina 9 en 10 van de AV-stukken van 29 september 2016. Digitale nieuwsbrieven kosten zeer weinig geld. Wel veel bestuurskracht en veel tijd.

  De Sociale Long Beijum kan haar eigen publiciteit verzorgen. Toch?

  De laatste tijd heeft de BOB geen nieuwsbrieven naar haar leden verstuurd. Ik doel niet op de stukken voor de ledenvergaderingen van de BOB.

 4. Sinds 18 oktober 2016 wordt in bovengenoemde link van de gemeentelijke website verwezen naar Facebook Sociale Long / Ontmoetend verbinden. Met dank aan mevrouw Rolinda Ferwerda.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.